A vallások egysége

Mivel csak egy Isten létezik, ezért Istennek egyetlen vallása van, mely különböző helyeken és korokban más és más formát ölt. A Mindenható Isten minden néphez elküldte az Ő Hírnökét és Prófétáit. A létező vallások (mint a zsidó vallás, kereszténység, iszlám, buddhizmus, hinduizmus) ugyanattól az Istentől származnak. Ahogyan a betegségek gyógyítása más és más szakorvost és gyógymódot igényel, úgy gondoskodik Isten korról-korra az emberiség szellemi gyógyulásáról az Ő Megnyilvánulásainak útmutatásain keresztül.

Az emberiség egysége

A valódi egységre az emberi test ad példát: Testünk szerveinek el kell fogadni egymás különbözőségét, minden rész más módon járul hozzá a közös jóléthez. Ha a testrészek nem fogadják el egymás különbözőségét, azaz ragaszkodnak előítéleteikhez, közös boldogulásuk is lehetetlen. Bahá’u’lláh szerint, amíg az emberiség nem fogadja el egységét, nem orvosolhatók jelenkori problémáink. Az emberiség egységének felismerése a fejlődés új hajtóerejéül fog szolgálni.

Mi a közös a vallásokban?

A gyermek különböző személyektől kap nevelést: kezdetben a dadustól, majd a tanártól és végül a professzortól. Bahá’u’lláh szerint az emberiség nevelői az isteni megnyilvánulások, akiket a világvallások alapítóinak ismerünk. Egy Isten van. Ugyanaz az Isten küldte Mózest, Buddhát, Jézus Krisztust, Mohamedet, hogy az emberiség fejlettségi szintjéhez kapja a vezérvonalat. A vallások egységének megértése hatalmas energiákat fog felszabadítani az emberiség jólétéhez és fejlődéséhez.

A Föld egy ország

Az emberiség egy tőről fakad. Egy fajhoz tartozik, ugyanolyan isteni teremtmény minden egyes tagja. Hogy miért van mégis eltérés ember és ember között neme, bőrszíne, felépítése, nyelve és kultúrája vonatkozásában? Hát nem az a legcsodálatosabb, ha egy kertben a virágok sokszínűségükkel, formagazdagságukkal ragadják meg a tekintetet? Milyen unalmas lenne az a kert, ahol ezrével csak egyszínű, egyforma virágok lennének? Élvezzük a sokszínűséget, hiszen valamennyien egyazon kertnek és Kertésznek vagyunk a virágai!

Fejlődő kinyilatkoztatás

A történelem során az emberiség sokszor, többféleképpen megtapasztalta Isten gondoskodó szeretetét. Buddha, Mózes, Jézus vagy Mohamed mind ugyanazt az üzenetet adták át, ugyanattól az Istentől, csak az adott kor és kultúra nyelvén megfogalmazva. Mindig más alakban, más formában és látszólag más tanítással érkezett el Isten Hírnöke az emberiséghez annak érdekében, hogy ott és akkor megértsék korának népei. A mi korunkba is megérkezett Az, Akit elődei oly sokszor megjövendöltek.


Mit tesznek a bahá’í-ok?

Tanulókörök Imatalálkozók

Tanulókörök

Tanácskozás, egymás kölcsönös gazdagítása szellemi témákról kis csoportokban.

Imatalálkozók

A lélek felüdülése, szertartások nélküli összejöveteleken.

Kamasz programok

Önkifejezés fejlesztése és erkölcsi alapok felismerése.

Gyermek programok

Erkölcsre való nevelés és a gyermekek lelki képességeinek fejlesztése.
Kamasz foglalkozások Gyermekfoglalkozások

Szóhasználat: a bahá'í hit

A bahá’í vallás pontos, követői által használt neve bahá’í hit. A bahá'í vallás megnevezés is megjelenik; a bahá'í egyház, bahá'izmus elnevezések nem használatosak.

A bahá'í (ejtsd: baháj) szó utalhat a hit követőjére (többes száma bahá'í-ok, ejtsd: bahájok), vagy a vallással kapcsolatos melléknév is lehet (pl. bahá'í közösség).

/div>