A Nabíl elbeszélése címmel megjelent könyvből megtudhatjuk azon eseményeket, melyek felkavarták egész Perzsiát 1844 körül. A Báb forradalmi tanításokat hozott a vallás megújítására. A Báb jellemének nemessége, ékesszólása, alázata és kántálásának vonzereje sok embert nyert meg és az általa alapított bábí vallás gyorsan elterjedt. A magyarországi újságok 1852 óta számolnak be a bábí mozgalomról.

A Nabíl elbeszélése, a bábí és bahá’í vallás korai történetéről szóló könyv borítójaNabíl krónikájából megtudhatjuk, hogyan lett Vahid, a sah által kirendelt, legtekintélyesebb iszlám hittudós a Báb odaadó követőjévé három találkozás után. Miként kívánták a hatalmukat féltő állami és egyházi vezetők korlátozni a Báb befolyását? Hogyan próbálták a Báb elfogatására küldött katonák lebeszélni, hogy önként adja fel magát? Miért enyhültek minden börtönben a Báb fogvatartásának körülményei annyira, hogy a Báb tulajdonképpen szabadon élhetett? Miért bántak a börtönparancsnokok a szigorú parancs ellenére is tisztelettudóan Vele, lehetővé téve zarándokainak fogadását, akik tovább terjesztették tanításait? Végül megtudhatjuk a Báb kivégzésének részleteit, melyet csak Jézus Krisztus keresztrefeszítéséhez hasonlíthatunk.

A bábí vallás alapjaira épülő bahá’í hit alapítója, Bahá’u’lláh korai életéről is részletesen olvashatunk a Nabíl elbeszélése című könyvben.

A mű keletkezése

Nabíl-i-Azam szemtanúja volt, illetve megbízható emberektől hallotta az eseményeket, melyeket feljegyzett. A bahá’í hit védnöke, Shoghi Effendi Hajnalhozók (angolul Dawn Breakers) címmel egy vaskos könyvet állított össze a feljegyzésekből, melyeket Zena Sorabjee rövidített le jelen formájára.

A Nabíl elbeszélése című könyv adatai

148 oldal, 1 színes és 18 fekete-fehér kép, ára: 1250 ft
ISBN 978-963-87806-0-7 fűzött
Kiadó: Magyarországi Bahá’í Közösség

A bábi vallás helyes írásmódja: a bábí vallás javítva lett az oldalon 2013. január 8-án.

Kapcsolódó oldalak:
A könyv on-line olvasása (pdf formátum)
Postai megrendelése
A Báb élete és tanításai


Címkék: