Az Isteni Tavasz megünneplése
A Budapesti Bahá’í Közösség szeretettel meghív, hogy együtt ünnepeljük a lélek tavaszi megújulását.

Időpont: Budapest, 2009. március 20.
Helyszín: Hotel Budapest, 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 47.
A belépőjegy ára: 4800 forint, mely svédasztalos vacsorára és korlátlan üdítő fogyaszást foglal magában.

„Az év körforgása a böjt tizenkilenc napos időszakával zárul, amely a Naw-Rúz, az Újév eljövetelére készít fel, mikor összeolvad fzikai és szellemi szépség, és átlépünk a következő esztendőbe, amelyben tovább növekedhet lelkünk, és készülhetünk az örök királyságra.”
‘Abdu’l-Bahá

„Naw-Rúz napjai ezek. Állandóan azokra a kedves barátokra gondolok! Mindegyiktek számára megerősítésért és segedelemért esedezem az egység küszöbétől, hogy azok a találkozók úgy lobbanjanak lángra, miként a gyertya fellobban…”
‘Abdu’l-Bahá

Program
17:30 Érkezés
18:00 Köszöntő- Naw-Rúz ima
18:25 Vacsora
19:20 Zenés program
tánc

„Ez a Nap, mikoron Isten legnagyszerűbb kegyei kiáradtak az emberekre, a Nap, mikoron leghatalmasabb kegyelme béoltatott minden teremtett dologba. Kötelessége ezért hát a világ minden népének, hogy kibéküljenek egymással, és tökéletes békében és egységben lakozzanak Isten gondoskodása és szerető kedvessége Fájának árnyékában…“

“Ó, ember fa! Örömöm telt a teremtésedben, ezért teremtettelek. Szeress hát te is Engem, hogy neveden szólíthassalak, és megtölthessem lelkedet az élet szellemével. ” Bahá’u’lláh


Címkék: