Néhány arc a budapesti bahá'í közösségbőlA bahá’í-ok november 12-én ünneplik a bahá’í hit megalapítójának, Bahá’u’lláh-nak a születésnapját. A földrajzi értelemben második legelterjedtebb vallás 9 munkaszüneti napjának egyikét több tízezer helyen ünnepli a világszerte élő 5 millió bahá’í.

Bahá’u’lláh születésnapja mindenki számára nyitott és nyilvános esemény, hasonlóan a többi bahá’í ünnephez. Az ünnepi program hagyományosan zenére és kreatív művészi bemutatókra épül.

Teherán látképe, ahol Bahá’u’lláh született 1817-ben. A fénykép 1930 körül készült. © Bahá’í Nemzetközi KözösségBahá’u’lláh perzsa nemesi család sarjaként született 1817. november 12-én, Teheránban. 1853-ban száműzték szülőföldjéről Bagdadba, ahol 1863-ban bejelentette, hogy új kinyilatkoztatást hoz Istentől, ami egységet teremt a világ népei között. Később a Szentföldre száműzték, a mai Izraelben található Akkóban hunyt el 1892-ben.

Bahá’u’lláh, magyarul Isten Dicsősége, a Hit követőinek meggyőződése szerint Minden Korok Megígértje, Az, akiről a Szent Iratok, és Isten minden, Őt megelőző Küldöttje azt jövendölte, hogy az emberiség számára elhozza a Legnagyobb Békét. Tanításait, mely közül a legfontosabb az emberiség egysége és ezzel együtt mindenféle előítélet megszüntetése, egy sötét, vészterhes korban tette közzé Perzsia földjén, majd később száműzetése során kelet-szerte, végül élete alkonyán a Szent Földön.

Börtönbe vetették, egyre távolabb űzték szülőföldjétől, mégis rendíthetetlen állhatatossággal, szelídséggel és bölcsességgel hirdette egész földkerekségre kiterjedő Isteni Látomását egy Új Világrendről, amelyben egység, béke és igazságosság uralkodik, és végre megvalósulhat többek között a nemek közötti egyenlőség, az egyetemes oktatás, az igazság független keresésének minden embert megillető joga, és a vallások egységének felismerése.

Bahá’u’lláh azonban sokkal többet tett annál, mint csupán ezen magasztos eszmék meghirdetése: több mint száz kötetet kitevő írott munkássága pontos tervrajzot vázol fel arról az útról, amelyet követve a szellemi felnőttkorba lépő emberiség valóban elérkezhet a rég vágyott, és Isten minden Prófétája által megjósolt aranykorba.

„Ez az a Nap, melyen az Isteni Tenger könyörületessége az ember számára megnyilvánult, a Nap, melyen az Ő szerető kedvességének Napja rájuk ragyogott, a Nap, melyen az Ő kegyelmének bőséges felhője betakarja az egész emberiséget. Eljött hát az idő, hogy örvendezzünk, és felélesszük az elcsigázottat a szeretet és a testvériség frissítő fuvallatával, a barátság és a könyörületesség életvizével.”

(Részlet a Gyöngyszemek Bahá’u’lláh írásaiból című összeállításból)

Bahá’u’lláh születésnapja a budapesti bahá’í közösségben 2009.

Zene: A Hét Völgy – Ha Engem Akarsz

Bahá’u’lláh születésnapja 2010-ben:

Kapcsolódó oldalak:
Bővebben Bahá’u’lláh életéről


Címkék: ,