(BWNS) Irán legnagyobb nem-muszlim vallási kisebbségének hét vezetőjét a Gohardasht börtön olyan részlegeibe helyezték át 2011. február 12-én, ahol jóval kegyetlenebb állapotok uralkodnak. A Magyarországi Bahá’í Közösség egyre fokozódó aggodalommal kíséri a 2008. tavasza óta alaptalanul fogva tartott iráni bahá’í vezetők sorsának alakulását.

Fariba Kamalabadi és Mahvash Sabet, akik – saját, rendkívül nehéz helyzetük ellenére – mégis a vigasz és a remény állandó forrásai a többi fogvatartott számára. © Bahá’í World News Service news.bahai.orgFariba Kamalabadit Mahvash Sabettel együtt február 12-én, szombaton helyezték át a 200-as körletbe. A két bahá’í nő esetében az áthelyezés valószínűleg azért történt, hogy életüket fenyegető, veszélyes környezetet teremtsenek számukra. A Bahá’í Nemzetközi Közösség értesülése szerint egyiküket – Fariba Kamalabadit – már fizikai fenyegetés érte más fogva tartottak részéről, mióta a Gohardasht börtön hírhedt 200-as körletébe helyezték át.

„Ebben a körletben állítólag nagyon nyugtalan a légkör, és a fogva tartottak között nagyfokú a feszültség és az ellenségeskedés” – mondta Bani Dugal, a Bahá’í Nemzetközi Közösség ENSZ főképviselője.

„Az áthelyezés okáról nehéz biztosat tudni” – közölte Dugal. „Úgy véljük azonban, hogy a Gohardasht-ba való megérkezésük óta a bahá’í nők – saját, rendkívül nehéz helyzetük ellenére – mégis a vigasz és a remény állandó forrásai a többi fogvatartott számára. A börtönhatóságok nyilvánvalóan megrémültek, hogy egyre több fogoly egyre nagyobb tiszteletet mutat a két nő személye iránt. Az eddiginél keményebb bánásmód indoklásaképp a hatóságok a bahá’í hit tanításával vádolták meg őket.” (A bahá’í hit tanításának tilalma a vallásszabadság kirívó megsértése Iránban, mely ellentétes az ország nemzetközi kötelezettség-vállalásaival.)

Roxana Saberi könyve, a „Két világ közt: Életem és fogságom Iránban” beszámol a bahá’í cellatársak életéről

Roxana Saberi könyve, a „Két világ közt: Életem és fogságom Iránban” beszámol a bahá’í cellatársak életéről

Fogva tartásuk egész ideje alatt a két nő mások szolgálatával foglalkozott, fűzte hozzá az ENSZ főképviselő. 2009 elején például az Evin börtönben cellatársuk volt az iráni-japán-amerikai újságíró, Roxana Saberi, aki később azt írta, hogy a bahá’í nők segítették át a megpróbáltatásokon.

Az iráni Gohardasht börtön vezetősége a múlt hét során általános felhívást tett az összes fogvatartott számára, melyben megtiltottak mindennemű érintkezést a két bahá’í nővel. Fogolytársaikat azonban nem sikerült elrettenteni, továbbra is felkeresik őket.

“Miután a két asszonyt átszállították, számos fogoly lement az alsóbb szintre, hogy meglátogassák őket új helyükön, annak ellenére, hogy az őrök megkísérelték visszatartani őket” – közölte Dugal asszony.

Kamalabadi és Sabet asszonynak elmodták, hogy áthelyezésüket megelőzően a 200-as körlet fogvatartottait “figyelmeztették” velük kapcsolatban – fűzte hozzá a képviselőasszony.

Kíméletlen és egészségtelen körülmények

A hét bahá’í vezetőt tavaly augusztusban szállították a Teherántól 20 kilométerre nyugatra fekvő Gohardasht börtönbe. Miután korábban vádemelés nélkül húsz hónapon át tartották őket fogva a teheráni Evin börtönben, többek között kémkedés és illegális szervezkedés vádjával illették őket. A vádlottak minden vádpontot tagadtak. Egy rövid tárgyalást követően tíz éves börtönbüntetésre ítélték őket.

Bár a Gohardasht börtön hírhedt a kíméletlen és egészségtelen körülményeiről, a bahá’í foglyokat kezdetben az erőszakosabb személyektől elkülönítve tartották fogva, és viszonylag gyakran kiengedték őket a szabadtéri mozgásra fenntartott területre.

Az elmúlt néhány hét során azonban mind a hetüket sokkal rosszabb körülmények közé helyezték, elmozdítva őket eredeti helyükről.

Az öt férfit három héttel ezelőtt szállították át a politikai foglyok számára fenntartott szárnyba, az úgynevezett 4-es körletbe, amely sokkal zsúfoltabb, és állítólag szigorú őrizet alatt áll. Jelenleg komoly fizikai nélkülözést kell elszenvedniük.

„Hárman közülük egy közös cellában, ketten pedig egy másikban vannak” – tette hozzá Dugal asszony. „Mindkét cellában két-két ágy van, így egyikük kénytelen a földön aludni.” „A börtön ezen részlegében a fogvatartottak csak az arra kijelölt időpontokban mehetnek ki a szabad levegőre, míg korábban erre bármikor módjuk volt.” – közölte a képviselő.

Felhívás a kormányokhoz a vallásszabadság biztosítására

„Az iráni igazságszolgáltatás legfőbb vezetőjének címzett, 2010. december 7-én kelt nyílt levelünkben hangsúlyoztuk, hogy az effajta visszataszító és megalázó környezet még a legveszélyesebb bűnözőkhöz is méltatlan” – fűzte hozzá a képviselő a vallásszabadság megsértéséről.

„Ismételten feltesszük a kérdést az iráni kormánynak: meggyőződésük szerint az iszlám könyörületesség és igazságosság alapelvei összhangban vannak azzal, hogy ilyen körülmények közé kényszerítenek ártatlan embereket?”

„Továbbra is arra kérjük a kormányokat valamint a jószándékú embereket világszerte, hogy minden lehetséges eszközzel gyakoroljanak nyomást az iráni kormányra, éreztetve, hogy figyelemmel kísérik tevékenységét, és hogy őt tartják felelősnek ezen hét, valamint az Irán szerte bebörtönzött több mint ötven másik bahá’í személy biztonságáért” – közölte Dugal asszony.

Forrás és képek copyright-ja: Bahá’í Nemzetközi Hírszolgálat

Kapcsolódó oldalak:
Összefoglaló: Az iráni bahá’í közösség üldözése – hírek, képek, videók


Címkék: ,