(BWNS) Amint egyre több információ lát napvilágot a hét bahá’í oktató perével kapcsolatban, az iráni bahá’í diákok és tanárok üldöztetése kapcsán megnyilvánuló nemzetközi felzúdulás tovább terjed.

A hét bebörtönzött iráni oktató (felső sor, balról jobbra): Mahmoud Badavam, Ramin Zibaie, Riaz Sobhani, Farhad Sedghi; (alsó sor, balról jobbra) Noushin Khadem, Kamran Mortezaie, and Vahid Mahmoudi. © Bahá’í Nemzetközi Hírszolgálat news.bahai.org

A hét bebörtönzött iráni oktató (felső sor, balról jobbra): Mahmoud Badavam, Ramin Zibaie, Riaz Sobhani, Farhad Sedghi; (alsó sor, balról jobbra) Noushin Khadem, Kamran Mortezaie, and Vahid Mahmoudi. © Bahá’í Nemzetközi Hírszolgálat news.bahai.org

Az elmúlt napokban brazíliai politikusok, német- és írországi akadémikusok valamint filmesek nemzetközi csoportja ítélte el a bahá’í-ok szisztematikus kizárását az iráni felsőoktatásból, továbbá az iráni kormány támadását a bahá’í közösség saját fiatal tagjai oktatására irányuló nem hivatalos erőfeszítések ellen.

Politikusok, szervezetek, akadémikusok és filmesek ítélték el a hét iráni oktató bebörtönzését és az iráni hatóságok támadását a Bahá’í Felsőoktatási Intézet ellen. © Bahá’í Nemzetközi Hírszolgálat news.bahai.org

Politikusok, szervezetek, akadémikusok és filmesek ítélték el a hét iráni oktató bebörtönzését és az iráni hatóságok támadását a Bahá’í Felsőoktatási Intézet ellen. © Bahá’í Nemzetközi Hírszolgálat news.bahai.org

A Bahá’í Nemzetközi Közösség nemrégiben arról értesült, hogy a hét bebörtönzött oktatót – mindannyian a Bahá’í Felsőoktatási Intézet (BIHE) néven ismert közösségi kezdeményezés előadói illetve segítői – két külön napon bilincsben és lábuknál megláncolva bíróság elé állították, ott pedig, ügyvédeik jelenlétében tájékoztatták őket a bíróság döntéséről és az ellenük hozott ítéletekről.

„Sem a védencek, sem pedig ügyvédeik nem látták a végzés írásos másolatát” – nyilatkozta Diane Ala’i, a Bahá’í Nemzetközi Közösség genfi ENSZ képviselője – „de a tárgyaláson jelen lévő személyektől származó feljegyzésekből tudjuk, hogy a hét személyt abban találták bűnösnek, hogy »tagjai a deviáns bahá’í szektának, melynek célja az ország biztonsága ellen irányuló tevékenység, a szekta, valamint országhatáron túli szervezetek céljainak előmozdítása érdekében.«”

Az iráni ítéletek a vádlottak BIHE-ben végzett tevékenységeit bűncselekményeknek, egyúttal állítólagos felforgató tevékenységük bizonyítékainak minősítették, fűzte hozzá Ala’i asszony.

Két bahá’í-t, Vahid Mahmoudit valamint Kamran Mortezaiet személyenként öt év börtönbüntetésre ítéltek, míg Mahmoud Badavam, Nooshin Khadem, Farhad Sedghi, Riaz Sobhani és Ramin Zibaie négy év börtönbüntetést kapott.

„A hatóságok tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy a vádaknak semmiféle valóságalapja nincs” – jelentette ki az ENSZ képviselő. „A külföldi diplomaták eltiltása a tárgyaláson való részvételtől, továbbá az írásbeli ítélet kiadására vonatkozó kérés elutasítása az igazságszolgáltatás részéről azt mutatja, mennyire indokolatlanok a kormány állításai és eljárásai, és egyértelműen fellebbenti a fátylat az ügy mögött meghúzódó égbekiáltó vallási diszkriminációról.”

Kiállás az iráni oktatás szabadságáért

A hét oktató őrizetbe vétele óta eltelt öt hónap alatt világméreteket öltött a bebörtönzésük miatti felháborodás. Ban Ki-Moon ENSZ főtitkár olyan prominens, világszerte ismert személyekkel együtt állt az Irán tevékenységét elítélő tiltakozás élére, mint a Nobel-békedíjjal kitüntetett Desmond Tutu érsek, és Jose Ramos-Horta, Kelet-Timor elnöke. Októberben 16 országban 43 kiemelkedő filozófus és teológus írt alá egy nyílt levelet, tiltakozásul az önszerveződő egyetem megtámadása ellen..

A múlt pénteken Írországban több mint 50 akadémikus szólította fel az iráni hatóságokat, hogy hagyjanak fel a bahá’í-ok ellen folytatott támadásokkal, és mindenki számára tegyék lehetővé a felsőoktatáshoz való hozzáférést. Az Irish Times című lapnak adott nyilatkozatukban a következőképp fogalmaztak: „Nehéz elhinni, hogy bármely kormány képes lenne megtagadni az oktatáshoz való jogot valamely diákcsoporttól. Ezekből az akciókból világosan kitűnik, hogy az iráni hatóságok elszánták magukat arra, hogy megakadályozzák ezen fiatalok előmenetelét és fejlődését azáltal, hogy pusztán vallásuk miatt megtagadják tőlük az oktatást.”

Németországban 45 elismert professzor szintén a hét iráni oktató azonnali szabadon bocsátását követelte. A tudományért, kutatásért és technológiáért felelős iráni miniszterhez címzett, október 25-én kelt levelükben a következőket írták: „Ragaszkodunk ahhoz, hogy országuk minden állampolgárának teljes körűen biztosítsák a felsőoktatásban való részvételhez kapcsolódó jogokat, összhangban a nemzetközileg elfogadott normákkal…”

Négy nappal ezt megelőzően Markus Loning, Németország emberi jogi politikájáért és humanitárius segélynyújtásért felelős külügyi megbízottja úgy nyilatkozott, miszerint „a vádlottaknak a jogállami alapelveknek megfelelően biztosítani kell az átlátható eljáráshoz fűződő jogaikat”. Rolf Mutzenich, a német szociáldemokrata parlamenti frakció külügyi szóvivője úgy jellemezte az ítéletet, miszerint az „elfogadhatatlan, továbbá az általa tükrözött vallási türelmetlenséget nem szabad megengedni… Az iráni kormány számára sürgős és elengedhetetlen feladat, hogy véget vessen a bahá’í-ok elleni diszkriminációnak, valamint hogy tiszteletben tartsa az oktatáshoz és hitük szabad gyakorlásához fűződő alapvető jogaikat.”

Az elmúlt héten 26 filmes, producerek és színészek sürgették a brazil kormányt, hogy védje meg a filmesek, újságírók és bahá’í oktatók jogait, és hogy azonnali szabadon bocsátásukra szólítsa fel Iránt. A neves Folha de Sao Paolo című lap által közölt nyílt levél aláírói között olyan elismert rendezők neve is szerepel, mint Hector Babenco, Atom Egoyan, Mohsen Makhmalbaf és Walter Salles.

Luiz Couto, a Brazil Föderáció képviselője – az ország Emberi Jogi Bizottságának korábbi elnöke – így nyilatkozott: „Mindannyian ismerjük a bahá’í-ok által az egyenlőség, igazságosság és az emberi jogok területén Brazíliában végzett munkát; és sokunknak ismerős a közösségekben végzett oktató-nevelő munkájuk is… Miért nem áll jogukban ezeknek az embereknek hitük szabad gyakorlása?”

A bebörtönzött oktatókat a Scholars at Risk (SIR – Tudósok Veszélyben) elnevezésű, 33 országban több mint 260 egyetem és főiskola által alkotott nemzetközi hálózat is támogatja, amely elkötelezte magát a tudományos, gondolati, vélemény, szabad vélemény-nyilvánítási, gyülekezési, valamint a helyváltoztatáshoz fűződő szabadságjogok előmozdítása mellett.

„A tények arra utalnak, hogy kísérlet történik a bahá’í egyének kizárására az iráni felsőoktatásból, és ez komoly aggodalmakat vet fel a tekintetben, hogy egy szélesebb körű kampányban általános szinten fogják korlátozni az értelmiségiek és tudósok szabad munkavállalását Iránban” – fogalmazott a SIR október 31-i közleményében.

„A Scholars at Risk ezeket a felvetéseket kiváltképp aggasztónak és sajnálatosnak találja, tekintettel Irán gazdag szellemi örökségére, valamint a tudomány és a szabad tudományos tevékenység értékei támogatásának hagyományára.”

A nemzetközi hír forrása és a kép copyright-ja: Bahá’í Nemzetközi Hírszolgálat

Kapcsolódó oldalak:
Összefoglaló: Az iráni bahá’í közösség üldözése – hírek, képek, videók


Címkék: ,