(BWNS) Ian C. Semple, az Igazságosság Egyetemes Házának, a bahá’í hit nemzetközi vezető testületének korábbi tagja 82 éves korában elhunyt 2011. december 1-jén Svájcban.

Ian C. Semple, az Igazságosság Egyetemes Házának korábbi tagja © Bahá’í Nemzetközi Hírszolgálat news.bahai.org

Semple úr három bahá’í iskola vendége volt Magyarországon: Dobogókőn, Nyíregyháza-Sóstón és Balatonfenyvesen.

Az Igazságosság Egyetemes Háza a következő üzenetet intézte az összes Országos Szellemi Tanácshoz:

Fájdalommal teli szívvel értesültünk hőn szeretett egykori kollégánk, Ian C. Semple, az Áldott Szépség hűséges, tisztán látó, kiemelkedő szolgájának eltávoztáról az Abhá Királyságba.

Isten Ügyét fiatalon, egyetemi évei alatt elfogadva, hatalmas energiáját, ékesszólását és élénk intellektusát életének egész hátralévő részében annak védelmére és alapvető érdekeinek előmozdítására szentelte.

Hat évtizedes szakadatlan munkálkodása az Isteni Szőlőskertben magába foglalta a Brit Szigetek Országos Szellemi Tanácsa, a Hit európai terjesztéséért felelős Segédtestület, valamint a Nemzetközi Bahá’í Tanács tagjaként végzett szolgálatát, amely negyvenkét évnyi tagságban teljesedett ki az Igazságosság Egyetemes Házában, annak 1963-as megalakulásától 2005-ig.

Lényének ragyogó jellemvonásai, végtelen udvariassága, rendkívüli alázatossága, szívének tisztasága, lankadatlan jókedve és kiapadhatatlan optimizmusa – mely mind Isten Szavába, és annak az emberiség megváltására való képességébe vetett rendíthetetlen hitéből fakadt – kedvessé tették őt mindazok számára, akik abban a megtiszteltetésben részesültek, hogy ismerhették.

Szeretetteljes együttérzésünket fejezzük ki szeretett felesége, Louise, drága gyermekei, Michael, Nicholas és Jennifer, valamint unokái iránt az általuk elszenvedett veszteség miatt, és imádkozunk azért, hogy Isten jótéteményei öleljék körül őket.

Kívánjuk, hogy Ian jóságos lelkét örömmel fogadják be a mennyei seregek, és hogy hűsége és példamutató kötelességtudata gazdag jutalmat nyerjen.

Arra kérjük a barátokat mindenhol, hogy tartsanak megemlékező összejöveteleket a tiszteletére, valamint méltó megemlékezéseket a világ valamennyi imaházában.

Az Igazságosság Egyetemes Háza

Kapcsolódó oldalak:
Az Igazságosság Egyetemes Háza


Címkék: