Karácsony közeledtével és más keresztény ünnepek alkalmával a bahá’í-okat gyakran megkérdezik, hogy mit mond az ő hitük Jézus Krisztusról.

Gyönyörű karácsonyfa Izraelben, Haifa városában. A karácsonyfa a kereszténység szimbóluma, a mögötte lévő kertek az aranykupolás Báb szentélyével a bahá’í hit központja. fotó: Mobin Mirkazemi https://www.facebook.com/mobinmirkazemi/posts/10153140634986400?fref=nf

Gyönyörű karácsonyfa Izraelben, Haifa városában. A karácsonyfa a kereszténység szimbóluma, a mögötte lévő kertek az aranykupolás Báb szentélyével a bahá’í hit központja. fotó: Mobin Mirkazemi https://www.facebook.com/mobinmirkazemi/posts/10153140634986400?fref=nf

Jézus Krisztust a bahá’í-ok Isten Megnyilvánulásaként tisztelik, és mindenki, aki elfogadja a bahá’í hitet – függetlenül korábbi vallási hátterétől – ugyanakkor elismeri Jézus Krisztus keresztre feszítésének és feltámadásának egyetemes megváltó jellegét, amint azt Bahá’u’lláh saját tolla az alábbi megindító tanúságtételben kinyilatkoztatta:

„Tudd, hogy amikor az Ember Fia kilehelte lelkét Istennek, az egész teremtés sírt és zokogott. Önmaga feláldozása révén azonban minden teremtett dologba új képességek öntettek. Ennek bizonyítékai, amint arról a föld összes népe tanúskodik, mostanra már megnyilvánultak számotokra. A tudósok által kimondott legmélyebb bölcsességek, a legalaposabb tudás, amelyet bármely elme feltárt, a legtehetségesebb kezek által létrehozott művészeti alkotások, a legrátermettebb uralkodók által gyakorolt befolyás mind az Ő transzcendens, az Ő mindent átható és ragyogó Szelleme által kibocsátott élénkítő Erő megnyilvánulásai.

Bizonyságot teszünk, hogy amikor Ő eljött a világba, az Ő dicsőségének fényét szórta minden teremtett dologra. Általa épült fel a leprás a romlottság és tudatlanság leprájából. Általa gyógyíttattak meg a tisztátalanok és csökönyösek. Az Ő ereje által, mely a Mindenható Istentől született, a vakok szemei felnyittattak és a bűnösök lelke megszentelődött… Tanúságot teszünk, hogy Isten Szavának ereje által minden leprás megtisztult, minden betegség meggyógyíttatott, minden emberi gyengeség száműztetett. Ő az, Aki megtisztította a világot. Áldott az az ember, aki fénytől sugárzó arccal Felé fordult.” [1]

A bahá’í teológia különbséget tesz Krisztus Szelleme – amely végtelenül dicsőséges, teljességgel egyedi és teljességgel nélkülözhetetlen, mint az egyetlen út, mely Istenhez vezet – és Jézus történelmi alakja között.

A Bahá’í Írások megerősítik, hogy Jézus egyike Isten Megnyilvánulásainak. Isten folyamatosan, korról korra kinyilvánítja Akaratát és Célját az emberiségnek, Isten Megnyilvánulásain keresztül, akik Mózes, Buddha, Jézus, Mohamed – és a mai korra Bahá’u’lláh. Isten összes Megnyilvánulása olyan, mint a tökéletes Tükrök, amelyeken keresztül Isten Szelleme alászáll a világba.

Bahá’u’lláh a következő magyarázatot adja: „Mivel a mennyei trónus e madarai mind Isten akaratának egéből küldettek, és mind az Ő ellenállhatatlan Hitét hirdetik, ezért egy léleknek és egy személynek tekintendők. Mert mind Isten szeretetének kelyhéből isznak, és mind az Egység ugyanazon Fájának gyümölcsét élvezik.” [2]

Minden keresztény barátunknak nagyon Boldog Karácsonyt kívánunk!

forrás: USA bahá’í honlapja

Jézus Krisztusról szóló bahá’í tanítások:
Vallások egysége bahá’í alapelv
Megválaszolt kérdések (Második rész: Egyes keresztény témák) nyomtatott könyv megrendelhető

[1] Bahá’u’lláh, idézi: Shoghi Effendi: A megígért nap eljött (The Promised Day Is Come) 109. oldal
[2] Gyöngyszemek Bahá’u’lláh írásaiból, XXII.


Címkék: ,