Minden vallásban közös a házasság fontossága. A legfiatalabb világvallás, a bahá’í hit szerint a következő szempontok járulnak hozzá az egészséges házasság építéséhez.

1. Amikor házastársat választ, az a leglényegesebb, hogy megismerje az illető jellemét

Valentin nap közeledtével előtérbe kerül a házasság fontossága

Valentin nap közeledtével előtérbe kerül a házasság fontossága

A bahá’í házasság a két fél egymás iránti kötelességvállalása, elméjük és szívük kölcsönös összekapcsolása. Mindkettőjüknek rendkívüli módon figyelniük kell ugyanakkor arra is, hogy egymás jellemét alaposan megismerjék, és a köztük létrejövő szoros szövetség oly kötelékké váljon, mely mindörökké tartani fog.

Szemelvények ‘Abdu’l-Bahá írásaiból, 17. szemelvény

A házastárs jelleme az, ami a legfontosabb tényező lesz életünk összes változása és lehetősége között. A hosszú ideig tartó házasság biztosításának leghatékonyabb eszköze az lehet, ha különféle – olykor az élet adta nehéz – helyzetekben ismerjük meg választottunkat.

2. A tisztaság bátorítása a házasság előtt

„A nemi ösztön helyes használata minden egyén természetes joga, és pontosan ezért alapíttatott meg a házasság intézménye.”

Shoghi Effendi nevében írt levél, The Compilations of Compilations, 1.145

Bár manapság sok kultúrában a házasság előtti tisztaság nem bevett gyakorlat, ez az egyszerű elv annak áldását hordozza, mely megvéd minket a mai társadalmat sújtó kihívások ellen. Amikor a szexet az egészséges házasság biztonsága és szeretete veszi körül, akkor tud igazán a szex kötődést, egységet erősítő és örömszerző rejtett képessége kiteljesedni.

3. Ha a pár elhatározza, hogy össze kíván házasodni, szükségük van mind a négy szülő engedélyére

“…a házasság feltétele mindkét fél beleegyezése. Szeretetet, egységet és harmóniát kívánván szolgáink között, miután a pár kívánságát előterjeszti, a házasságot szüleik beleegyezésétől tettük függővé, nehogy ellenségeskedés és gyűlölség támadjon közöttük”

Bahá’u’lláh: A Legszentebb Könyv, 65. vers

A négy szülő beleegyezése biztosítja, hogy a társadalom magja, elemi egysége, a család, harmóniában legyen szűk környezetével is. A család egységének megerősítésén túl az, hogy a pár a szülők beleegyezését kéri, lehetővé teszi, hogy a leendő házastárs jellemét egy másik szemszögből is megvizsgálják. A szülőket arra bátorítják, hogy tegyék félre az előítéleteiket, és őszintén támogassák gyermeküket abban, hogy jó döntést hozzanak. A közvetlen család támogatása hatalmas mértékben segítheti a párt, amikor az élet elkerülhetetlen nehézségeivel néznek szembe.

4. A pár a szertartást maga végzi

„A bahá’í házasságkötési szertartás során, szigorú értelemben véve nincs egy olyan személy, aki a szertartást »levezeti« – nincs bahá’í megfelelője az egyházat képviselő személynek. A pár maga végzi el a szertartást azáltal, hogy mindketten legalább két tanú jelenlétében elmondják az előírt mondatot: »Bizony, mi mindnyájan ragaszkodni fogunk Isten akaratához«. Ez a szertartás egy Szellemi Tanács hatáskörében történik, melynek felelőssége, hogy a bahá’í törvények különféle követelményeit – mint például a szülők beleegyezésének megszerzését – betartsák, ők azok, akik a tanúk személyét jóváhagyják, és a házasságkötési igazolást kiadják.”

Az Igazságosság Egyetemes Háza nevében írt levél, A vezérlet fényei [Lights of Guidance], no. 1284

Az eskütételen és két tanún kívül az esküvői ünnepség kizárólag a pár kívánságai alapján zajlik, ez az alkotóelem teszi lehetővé, hogy a szertartás a különféle kultúrákhoz és ízlésekhez könnyen illeszthető legyen. A bahá’í szertartáson mindenki részt vehet és a bahá’í-oknak megengedett, hogy más vallás szabályai szerint is megházasodjanak, a bahá’í esküvőn kívül, amennyiben ez a másik forma nem kötelezi őket bahá’í hitük megtagadására.

5. A férj és feleség egyesülését örök lelki kötődésnek tekintik

„Az igazi bahá’í házasság az, mikor férj és feleség egyesülnek mind testileg, mind lelkileg, hogy egymás lelki életét egyre tovább fejleszthessék, és örökké tartó egységet élvezhessenek Isten minden világában. Ez a bahá’í házasság.”

Szemelvények ’Abdu’l-Bahá írásaiból, 17. szemelvény, 12. oldal

Kevés dolgot tekintünk öröknek ebben az életben. Megnyugtató az a tudat, hogy akit az anyagi világban támogatónak és segítőtársnak választottunk, lelkünk utazásának következő szintjén is csatlakozik majd hozzánk.

6. A pár egységének fenntartása állandó, élethosszig tartó cél

„Bahá’u’lláh azért jött, hogy egységet hozzon a világnak, és az egység egyik alapja a család. Ezért az egyénnek hinnie kell abban, hogy a Hit célja a család megerősítése és nem meggyengítése, és az egység erősítésének egyik kulcsa a szerető tanácskozás.”

 Az Igazságosság Egyetemes Háza, A vezérlet fényei [Lights of Guidance], no. 734

A házasságban kulcsfontosságú a tanácskozás, ahol egyenrangú szerep jut mindkét félnek. A gondolatok és érzések kifejtésének elegendő időt hagyó, szeretetteljes és ima szellemében történő tanácskozás leghatékonyabban segíti a pár helyes döntéseinek meghozatalát.

7. Alapvető cél a gyermekvállalás

„A bahá’í tanítások … a házasságot egy isteni intézmény rangjára emelik, melynek fő és szent célja az emberi nem fenntartása”

Shoghi Effendi nevében írt levél, The Compilation of Compilations, 2:2316

Egy szeretetteljes házasság biztonsága tökéletes közeg egy lélek számára, hogy megkezdje az útját ebben a világban. Bár bahá’í szempontból ez fontos elem, ez nem jelenti azt, hogy a házasság érvénytelen, ha a párnak, bármilyen okból is nincs gyermeke.

8. A válás megengedett, de csak egy évnyi türelmi idő elmúltával

„Ha férj és feleség között neheztelés vagy ellenszenv támad, a férj ne váljék el, hanem maradjon türelmes egy kerek esztendőig, hogy a vonzódás illata tán megújulhasson közöttük. Ha ez idő leteltével szerelmük vissza nem tért, megengedett a válás.”

Bahá’u’lláh: A Legszentebb Könyv, 68. vers

Nem kétséges, hogy egy egészséges és örömteli házasság fenntartása kemény munkát igényel. Néha, különféle okokból, a pár eljut egy olyan pontig, hogy időre van szükségük, külön kell költözniük és szakértő segítségre van szükségük, hogy megoldják azokat a problémákat, melyekkel szembesültek. Van remény arra, hogy a „türelem éve” segít a párnak a tisztelet és a kapcsolat helyreállításában és abban, hogy megelőzzék a válás oly gyakran pusztító következményeit.

9. A férj és feleség Isten szemében egyenlők

„Az emberiség boldogsága akkor fog megvalósulni, amikor a nők és férfiak egyenrangúakká válnak és egyenlően fejlődnek, hiszen ők egymás kiegészítői és segítőtársai.”

’Abdu’l-Bahá, Az egyetemes béke hirdetése [Promulgation of Universal Peace], p.253

Bár a világ sok kultúrájában a nők státusza emelkedőben van, még meglehetősen hosszú az út a férfi és nő teljes egyenlőségének megvalósításához. Ez a tanítás különösen fontos a házasság vonatkozásában, ahol a dominancia, az igazságtalan és tisztességtelen gazdasági elosztás és a visszaélések, sajnos, a múltból kifolyólag lenyomatot hagynak a mai házasságokra. Fontos tudnunk, hogy az egyenlőség nem jelent egyformaságot, sokkal inkább azt, hogy a feleségnek és a férjnek ugyanolyan lehetősége van arra, hogy elmondja a véleményét és részt vegyen a közös életükre vonatkozó döntésekben.

A cikk forrása: Bahá’í Blog

Kapcsolódó oldalak:
Erkölcsi és lelki nevelés – a következő nemzedékért
A nő és a férfi egyenjogúsága
A bahá’í házasságok megőrzése


Címkék: