Alexander_Van_der_Bellen_2016

Az Osztrák Köztársaság szövetségi elnöke: Alexander Van der Bellen (Forrás: Wikipédia)

2017. október 12-én az osztrák bahá’í közösség emelkedett és méltó fogadást rendezett a közélet fontos személyiségei számára a bécsi bahá’í központban. Bár személyesen nem tudott részt venni, Ausztria elnöke az alábbi üdvözlő levelet küldte az ünneplőknek:

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az osztrák bahá’í közösség Tagjai!

Vallásalapítójuk, Bahá’u’lláh születésének 200. évfordulójához, melyet világszerte és Ausztriában is sok helyen ünnepelnek, szeretnék Önöknek szívből gratulálni. Hitük tanításai, és mindenek előtt a hívők élete bizonyítják, hogy a vallás és az emberi jogok nem állnak szemben egymással, hanem kiegészíthetik egymást.

„Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van.” – szól az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának első és legfontosabb mondata. Az Önök hitének sok alapelve majdnem azonos az osztrák jogrend alkotmányjogi biztosítékaival. Példaként utalnék az osztrák alkotmány 7. cikkelyére, a tudomány szabadságára, vagy a természet átfogó védelemre vonatkozó állami célkitűzésre. Ez messzemenően megfelel az Önök meggyőződésének a teremtés iránti tiszteletről, annak megvédéséről és megőrzéséről.

Az emberről alkotott felfogásukból fakadó, etikus és humanitárius tetteiken keresztül az Önök közössége, és főleg közösségük tagjai Ausztriában a vallási közösségük keretein túl az osztrák társadalom egészére is nagy hatással vannak.

A mai ünnepség alkalmából a legjobb kívánságaimat küldöm az osztrák bahá’í közösségnek.”

Alexander von Bellen osztrák elnök köszöntője

Kapcsolódó oldalak:
A magyarországi bicentenáriumi ünneplésről bővebben
Kormányzati üdvözletek a bicentenáriumra


Címkék: ,