A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Vallásközi Dialógus Bizottságának tavalyi, Bahá’í Központban tett látogatása viszonzásaként közösségünk két vallásközi párbeszéddel foglalkozó tagja 2018. június 11-én látogatást tett a MEÖT székházában.

Érdekes egybeesés, hogy a látogatásra szinte napra pontosan az előző találkozó után egy évvel került sor.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (www.meot.hu) a református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista egyházat, a hazánkban működő öt ortodox egyházat, valamint az anglikán egyházat tömörítő szervezet. A katolikus egyház megfigyelő-együttműködő tagként van jelen a MEÖT mellett.

A szervezet 1943-ban, a második világháború alatt alakult. Megalapításakor már építhetett az egyes egyházakban meglévő bizonyos, egységre és a többi egyház elfogadása irányuló hagyományokra.

A tagegyházak együttműködésének bibliai alapja Jézus Krisztus főpapi imájának az Őt követők egységére késztető üzenete (“hogy mindnyájan egyek legyenek” [János evangéliuma 17,21]). Látják, hogy sokkal kevesebb választja el őket egymástól, mint ami összeköti őket. Krisztust legfőbb kapocsnak tekintve az ősegyház szeretetéhez és elfogadó jellegéhez akarnak visszatérni.
Ennek nagyszerű bizonyítéka a húsvétkor a katolikus egyházzal közösen kiadott, immár hagyományos nyilatkozat, amelyen keresztül a kívülállók is láthatják, hogy 12 egyház nagyon sok mindenben ugyanúgy gondolkodik. Emellett a 2000. év óta augusztus 19-én a katolikus egyházzal minden évben ökumenikus istentiszteletet tartanak, az ökumenikus együttlétet demonstrálandó. Az egyéb közös és nagy ismertségnek örvendő tevékenységek közül kiemelkedik az ökumenikus imahét, amely folyamán az utolsó napon XVI. Benedek pápa kezdeményezésére keresztény-zsidó imaórát is tartanak.

A MEÖT-nek 8 bizottsága van, ezekbe az egyes tagegyházak delegálnak tagokat. A találkozó keretében négy, a bizottságok tevékenységi körébe tartozó területről esett részletesebben is szó:

  • A MEÖT egyik fontos területe a missziós tevékenység, vagyis a keresztény vallás terjesztése. Ennek keretében egyre erősebbé válik a közös gyökerek felismerése, és az, hogy a fontos dolog Isten Üzenetének terjesztése a nem-vallásos emberek között, nem pedig hogy „egymás elől halásszanak el híveket”. Az együttműködés kiváltképp a roma missziónál erős, ahol egymástól tanulnak és egymást segítik. A Missziói Bizottság missziói napokat tart, amikor egyéb tevékenységek mellett az egyes felekezetek lelkészei mások templomaiban prédikálnak. Emellett ökumenikus lelkészközösségek léteznek több városban, ahol közösen imádkoznak, illetve dolgoznak ki stratégiát az adott település vonatkozásában.
  • A MEÖT tevékenységében hangsúlyos szerepet kap a női munka. Március elején minden évben világ-imanap van, amit országos szinten komoly és hosszú felkészülés előz meg. Ezen túl évenként regionális nőtalálkozókat tartanak, mindig egy adott téma körül, ahol helyi gyülekezetek tagjai gyűlnek össze.
  • Az „Ismerj meg, ismerkedj” program a romák és magyarok közötti jobb megértést szolgálja. A romák között dolgozó lelkészek, szociális munkások, stb. továbbképzését ökumenikus szinten a Roma Szakmai Fórum biztosítja.
  • Teológiai együttműködés: A MEÖT szakfolyóiratában, a Theologiai szemlében tematikus számok járják körül az együttműködés fontos témáit, melyeket szakkonferenciákon is megvitatnak. Nem riadnak vissza nehéz kérdések, az eutanázia, a homoszexualitás, stb. megvitatásától sem. A Teológiai és Keresztény Egység Bizottság közös liturgiákat dolgoz ki, pl. ökumenikus temetési szertartást.

A találkozó kellemes, szeretetteljes légkörben zajlott. Újra bizonyságot nyert, hogy az egységre és a szeretetre való figyelem légkörében lehetséges az egymást kölcsönösen tisztelő és elfogadó párbeszéd.

 

Kapcsolódó oldalak:
Hír a 2017-es Ökumenikus találkozóról


Címkék: ,