A gyermek különböző személyektől kap nevelést: kezdetben a dadustól, majd a tanártól és végül a professzortól. Bahá’u’lláh szerint az emberiség nevelői az isteni megnyilvánulások, akiket a világvallások alapítóinak ismerünk. Egy Isten van. Ugyanaz az Isten küldte Mózest, Buddhát, Jézus Krisztust, Mohamedet, hogy az emberiség fejlettségi szintjéhez kapja a vezérvonalat. A vallások egységének megértése hatalmas energiákat fog felszabadítani az emberiség jólétéhez és fejlődéséhez.