A bahá'í gyűrű-szimbólum: A szimbólum két arab "b" és négy, egymás felé fordított arab "h" betűből áll. A legfelső, egymás felé fordított két "h" ama mindenki számára megközelíthetetlen világsíkot jelenti, ahol Isten Lényege lakozik. A középső "b" az "Isteni Parancs birodalma" (/'Alam al-amr/), amelyben az Isten által megteremtett Elsődleges Akarat létezik. Ha ezen Akarat isteni parancsból testet ölt, Őket úgy ismerjük, mint Isten Megnyilvánulásait, a Tökéletes Embereket -- a nagy világvallások Alapítóit. Az alsó, egymás felé fordított két "h" betű a teremtett világ egyetemessége. A függőleges "b" ismét az Akaraté, ez biztosítja a kapcsolatot az isteni és a teremtett világ között. A "h" betűk a Bábra utalnak, mert a Báb nevének a számértéke az arab /abjad /rendszerben öt.