Bahá’u’lláh és az uj korszak, az első nyomtatott magyar nyelvű bahá’í könyv belső címlapja. AZ 1933-ban megjelent könyvet fordította Steiner György győri eszperantista. Az előszót Vámbéry Rusztem, Vámbéry Ármin unokája és Martha Root írta. © Magyarországi Bahá’í Közösség www.bahai.hu