A világvallások között földrajzi értelemben a bahá'í hit a második legelterjedtebb. Fotón a világvallás egyik központi épülete, a Báb sírszentélye (Haifa, Izrael) (c) Bahá'í Nemzetközi Közösség www.bahai.org

A világvallások között földrajzi értelemben a bahá’í hit a második legelterjedtebb. Fotón a világvallás egyik központi épülete, a Báb sírszentélye (Haifa, Izrael) (c) Bahá’í Nemzetközi Közösség www.bahai.org

Mely források szerint világvallás?

A világvallások közé sorolják az alábbi források a bahá’í hitet:

  1. Az 1988-as Britannica Évkönyv jelzi, hogy bár a bahá’í közösség csupán ötmillió tagot számlál, a Hit a kereszténység után földrajzi értelemben a második legelterjedtebb vallás a Földön, mivel a több mint 100.000 településen, 206 független és függő országban élő bahá’í-ok a kereszténység után a legtöbb országban jelentenek számottevő közösséget.
  2. A világvallás követői a Föld összes országában éltek 2008-ban, Vatikán és Észak-Korea kivételével (Cambridge-i Egyetemi Nyomda által kiadott könyv szerint) [1].
  3. Az 1993-as kiadású Bellinger-féle Nagy Valláskalauz [2] kilenc világvallást sorol fel, melyek közül „új vallások közé sorolandó”-ként egyedül a bahá’í hitet említi meg.
A bahá'í hit leglátogatottabb épülete a Lótusz templom. A világvallás imaháza minden vallású ember előtt nyitva áll és több, mint négy és fél millió látogatót vonz évente (Új-Delhi, India)

A bahá’í hit leglátogatottabb épülete a Lótusz templom. A világvallás imaháza minden vallású ember előtt nyitva áll és több, mint négy és fél millió látogatót vonz évente (Új-Delhi, India) (c) Bahá’í Nemzetközi Közösség media.bahai.org

A világvallás fogalma Bellinger szerint: „tanaikat egyetemes érvényességgel hirdetik, és hogy a föld minden régiójában elterjedtek, és/vagy hogy követői a világ lakosságának jelentős részét teszik ki.” (világvallások címszó alatti definíció)

Bellinger szerint a következő vallások világvallások: kereszténység, iszlám, hinduizmus, buddhizmus, univerzizmus, zsidóság, szikhizmus, baháizmus, dzsainizmus.

A könyv [2] adatai szerint a hívek számát tekintve a bahá’í hit a nyolcadik, míg országokban való elterjedésük alapján a második.

Miért lett világvallás?

A bahá’í hit világvallás jellegét erősíti, hogy alapítása, 1844 óta nem szakadt felekezetekre. A bahá’í világközösséget egy választott testület, az Igazságosság Egyetemes Háza irányítja. Mivel a Hit legfontosabb tanítása az egység, ez elérhetetlen, ha felekezetekre, egymással versengő csoportokra szakadna. A világvallás egységesen képviseli magát nemzetközi fórumokon, például az ENSZ-ben.

A világvallás serdülőcsoportja nyitva áll minden háttérű kamasz előtt, Brazília, Cidade de Bahia (c) Bahá'í Nemzetközi Közösség www.bahai.org

A világvallás serdülőcsoportja nyitva áll minden háttérű kamasz előtt, Brazília, Cidade de Bahia (c) Bahá’í Nemzetközi Közösség www.bahai.org

A bahá’í hit egyik alapelve, az emberiség egysége fontos volt a világvallás fejlődése során. Bahá’u’lláh élete során nemcsak a Közel-keleten terjedt a vallás, hanem európai és amerikai zarándokokat is fogadott. 1921-ben, `Abdu’l-Bahá halálának idején körülbelül 100.000 bahá’í-t számlált a közösség 35 országban; 36 évvel később, Shoghi Effendi halálának idején, 1957-ben, mintegy 400.000-et a világ több, mint 150 országában. Az 1990-es évektől méltán világvallás, mivel a föld szinte minden országában számottevő közösséggel rendelkezik.

A világvallás irodalma 800 nyelven olvasható.

A bahá’í hit elterjedtsége

A bahá'í világvallás szinte minden országban elterjedt.

A bahá’í világvallás szinte minden országban elterjedt. (c) Bahá’í Nemzetközi Közösség media.bahai.org

Világszerte több mint 5 millió bahá’í él, saját adatok alapján. A legfiatalabb világvallás a világ 250 országában és függőségi területén van jelen. Több, mint 2100 törzset, etnikai és faji csoportot foglal magában, a világ több mint 100.000 helységében.

A hívők számát pontosan megadni nehéz feladat minden világvallás tekintetében. A vallások üldözése miatt néhány régióban a hívők nem szívesen vallják magukat vallásosnak.

A bahá’í hit esetében megnehezíti a statisztikát, hogy a hívők többsége fejlődő országokban él, különböző nyelvi és kulturális háttérrel. Így fordulhat elő, hogy a Bahá’í Világközpont óvatos statisztikusai 5 millióra teszik a bahá’í-ok számát, míg a 2003-as Brittanica Évkönyv 7,406 millió bahá’í-t becsül 2002-re.

Minden számítás szerint a bahá’í hit növekedési rátája az egyik legmagasabb a világvallások között. A Keresztény Világenciklopédia (2. kiadás, 2001) szerint, mely talán a legelfogadottabb vallásstatisztika, a bahá’í hívők száma 2,28%-kal nőtt évente az 1990-as években.

A független világvallások évenkénti növekedése 1990-2000. A Keresztény Világenciklopédia (2. kiadás, 2001) szerint (Nagyításhoz kattintson a képre)

A független világvallások évenkénti növekedése 1990-2000. A Keresztény Világenciklopédia (2. kiadás, 2001) szerint (Nagyításhoz kattintson a képre)

A legfiatalabb világvallás statisztikai adatai 2004

Világ összes Afrika Amerika Ázsia Ausztrál ázsia Európa
Országos Szellemi Tanácsok 183 46 43 40 17 37
Helyi Szellemi Tanácsok (2003-as adat) 9631 3067 2741 2186 777 860
Helységek ahol bahá’í-ok élnek (2003-as adat) 101969 26746 22702 41057 4343 7121
Kontinentális tanácsosok 81 19 19 18 11 14
Segítő Testületi Tagok 990 234 234 288 108 126
Benszülött törzsek, népcsoportok
és etnikai csoportok
2112 1250 340 250 250 22
Nyelvek, amelyeken bahá’í irodalom
fordításai léteznek
802 266 172 174 110 80
Kiadók 33 7 3 9 2 12

Források

[1] Smith, Peter (2008). An Introduction to the Baha’i Faith. Cambridge University Press. pp. 79, 95. ISBN 9780521862516.
[2] Gerhard J. Bellinger: Nagy Valláskalauz, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993

Kapcsolódó oldalak:
A bahá’í világvallás: ismertető
A világvallások egysége – bahá’í alapelv
Régi magyar újságcikkek a világvallás születésének 8. évétől
Hírek világvallás témakörben