Bahá’u’lláh Szolgálóleánya (Amatu’l-Bahá), A Lélek Embere (Rúhiyyih), A Méltóság Hölgye (Khánum) (c) Bahá'í Nemzetközi Közösség media.bahai.org

Bahá’u’lláh Szolgálóleánya (Amatu’l-Bahá), A Lélek Embere (Rúhiyyih), A Méltóság Hölgye (Khánum) (c) Bahá’í Nemzetközi Közösség media.bahai.org

Amatu’l-Bahá Ruhíyyih Khánum élete (1910-2000)

1910. augusztus 8-án született Montreálban Mary Sutherland Maxwell néven. Építész édesapja, William Sutherland Maxwell, aki maga is egy Ügy Keze volt, kimagasló szakértelmével és kreativitásával járult hozzá a Báb sírszentélye megépítéséhez. Édesanyja, May Bolles volt az első bahá’í Európában, majd Montreálban.

Amatu’l-Bahá Rúhíyyih Khánum fiatal korában (c) Bahá'í Nemzetközi Közösség media.bahai.org

Amatu’l-Bahá Rúhíyyih Khánum fiatal korában (c) Bahá’í Nemzetközi Közösség media.bahai.org

A Maxwell házaspár ezt az üzenetet kapta ‘Abdu’l-Bahától 1911-ben: „A létezés kertjében kinyílott egy rózsa a legteljesebb üdeségben, illatárban és szépségben.”

1937 márciusában kötött házasságot a bahá’í hit Védnökével, Shoghi Effendi Rabbanival, aki ‘Abdu’l-Bahá unokája volt. A Védnök feleségeként, titkáraként és fáradhatatlan segítőtársaként, Rúhíyyih Khánum egyaránt  osztozott Shoghi Effendi legnagyobb örömeiben és legmélyebb fájdalmaiban.

A Védnök adta Rúhíyyih Khánumnak az ‘Amatu’l-Bahá’ címet, és szerepe jelentőségének legnagyobb bizonyítéka maga az a tisztelet és elismerés, amit maga a Védnök érzett iránta:

„Ugyanazon közösségnek [Kanada] a tagja volt, aki elnyerte azon örökkétartó megtiszteltetést arra szólíttatván, hogy legyen segítőtársam, védőpajzsom a Szövetségtörők lándzsáinak kivédésében, és fáradhatatlan munkatársam azon fáradságos munkában, melyet vállamra vettem.”

A Védnök 1952-ben nevezte ki Rúhíyyih Khánumot az Ügy Kezének. Erről Rúhíyyih Khánum később ezt írta:

Lehetetlen próbálkozás lenne azt leírni, hogy ezen megtiszteltetés híre a kábultság, az érdemtelenség és a félelem milyen érzésével vette körül a kinevezetteket. Nyílvesszőként hatolt ez minden egyes szívbe, amely még nagyobb szeretetet és hűséget keltett a Védnök iránt, mint amit valaha az a szív érzett.”

A három Ügy Kezei, akik még éltek 1992-ben: ‘Ali-Muhammad Varqa, Amatu’l-Bahá Ruhiyyih Khanum, and ‘Ali-Akbar Furutan (c) Bahá'í Nemzetközi Közösség media.bahai.org

A három Ügy Kezei, akik még éltek 1992-ben: ‘Ali-Muhammad Varqa, Amatu’l-Bahá Ruhiyyih Khanum, and ‘Ali-Akbar Furutan (c) Bahá’í Nemzetközi Közösség media.bahai.org (c) Bahá’í Nemzetközi Közösség media.bahai.org

1957. november 4. reggelén szinte elviselhetetlen fájdalmat okozó megrázkódtatásként érte a Védnök hirtelen halála. A sötét és szörnyűséges órák gyötrelmén az a felelősség kerekedett fölül,  mely is az Ügy Kezeire ruháztatott, oly világosan és egyértelműen leírva ‘Abdu’l-Bahá Végrendeletében: a Hit védelmének és terjesztésének kettős feladata. Az Ügy Kezeként, kulcsfontosságú szerepet játszott az Ügy más Kezeivel együtt a bahá’í közösség egységben tartásával abban az átmeneti időszakban, amely a Védnök halálától az Igazságosság Egyetemes Háza első megválasztásáig, 1963-ig tartott.

Az Igazságosság Egyetemes Háza megválasztását közvetlenül követő első Bahá’í Világkongresszuson ezek voltak nyitószavai:

„Biztos vagyok benne, hogy a hívők ezen teremben és társaik a világ minden részén friss elszántsággal fognak a jövő felé tekinteni, hogy még csodálatosabb győzelmeket arassanak, mint amit valaha is a múltban elértek. Ez a módja annak, hogy kimutassuk szeretetünket Bahá’u’lláh és ‘Abdu’l-Bahá iránt, valamint hálánkat az Isteni Terv jótéteménye iránt, és ilyképpen mutathatjuk ki szeretetünket a Védnök iránt, aki agyonhajszolta és elhamvasztotta magát abban, hogy az élen állva mutatta nekünk az utat, hogy hogyan haladhatunk tovább előre, és mit kell tennünk. Bizonyos vagyok, hogy minden bahá’í meg fogja tenni a tőle telhető legtöbbet az elkövetkezendő években.”

Ruhiyyih Khanum ezt a táblát avatta fel 1993-ban, Budapesten

Ruhiyyih Khanum ezt a táblát avatta fel 1993-ban, Budapesten

Rúhíyyih Khánum példát mutatva a bahá’í-oknak, hogy mindenhol van lehetőség a Hitet tanítani, 53 évesen egy olyan utazások sorozatát kezdte meg, amely 30 éven át több, mint 185 országba, szigetre és függőségi területre vitte el őt. Ezen utazások során ‘Amatu’l-Bahá folytonosan bátorította a bahá’í-okat, hogy tanítsák a Hitet és minél több lelket vonzzanak Isten Ügyéhez, és a mindenki iránt egyenlően mutatott szeretetükkel legyenek részesei és építői egy egységes világméretű közösségnek.

’Amatu’l-Bahá Rúhíyyih Khánum először 1988-ban járt Magyarországon. Majd 1993-ban a díszvendége volt a Nemzeti Múzeumban megrendezett konferenciának, amely ’Abdu’l-Bahá Budapestre látogatásának 80. évfordulóját ünnepelte. Tiszteletbeli tagja a Budapest Klubnak (Ruhiyyih Rabbani néven).

‘Amatu’l-Bahá Rúhiyyih Khánum 2000. január 19-én, a kora reggeli órákban tette le testi öltözékét nyolcvankilenc éves korában.

Rúhíyyih Khánum verse: Ez a hit

Rúhíyyih Khánum belső erejének és sziklaszilárd hitének csodálatos tanubizonysága az 1953-ban írt alábbi verse:

Ez a hit

Járni, ahol nincsen ösvény.
Lélegezni, hol nincsen légtér.
Látni, ahol nincsen fény –
Ez a hit.

Felkiáltani a csendben,
az éjszaka csendjében,
s visszhangot nem hallván hinni
és újra és újra hinni –
Ez a hit.

Kavicsokat tartván ékköveket látni.
Karókat emelvén erdőket csodálni.
Mosolyogni könnyekkel teli szemmel –
Ez a hit.

Azt mondani: ‘Isten, én hiszek’, mikor mások megtagadják,
‘Én hallok’, mikor nem jön válasz,
‘Én látok’, bár semmi sem látszik –
Ez a hit.

És a szívben tomboló szeretet,
a vad szeretet, mely kiáltja: Rejtve vagy, de mégis itt!
Takard bár el Arcod vagy némulj el,
én mégis látlak és hallak Téged, Szeretet.
Tiporj el a csupasz földig,
én mégis felkelek és szeretlek Téged, Szeretet!
Ez a hit.

Kapcsolódó oldalak:
A hit fogalma a bahá’í szent iratok szerint

Emlékezés Amatu’l-Bahá Ruhíyyih Khánumra

Az Igazságosság Egyetemes Házától, a bahá’í közösség világszintű vezető testületétől

”Gyakorlatilag a huszadik század végéig úgy maradt velünk, mint egy fénysugár, amely az emberi faj történelmének azon összehasonlíthatatlan időszakában sugárzott… Példája, mely ragyogásából sohsem fog veszteni, a világ minden részén ezrek és ezrek szívét ragyogja be. Mivel kevesek vagyunk más gesztushoz, ne ajánljuk-é oly kicsinyke erőfeszítéseinket e Terv folyamán azon személy emlékének, kinek számára a tanítás volt az élet elsődleges célja és tökéletes öröme?”

az Igazságosság Egyetemes Háza, Ridván Üzenet 157

Levél az USA elnökétől

A FEHÉR HÁZ
WASHINGTON

2000. febrár 11.
Dr. Firuz Kazemzadeh
Az Amerikai Egyesült Államok Országos Szellemi Tanácsa
Washington

Kedves Firuz!

Hillary és én szomorúan fogadtuk Ruhiyyih Rabbani halálának hírét.

Mint Shoghi Effendi felesége, majd később mint az Ügy egyik Keze rendkívüli módon járult hozzá a bahá’í hit belső folyamatosságához, és nagy területeket átfogó utazásai elősegítették hit beilleszkedését a globális társadalomba. Fontos szerepet játszott a bahá’í-ok fajok közötti megbékélés és a nők jogának ügye iránt tanusított elkötelezettségében is.

Olvasván Ruhiyyih Rabbani széleskörű érdeklődéséről az irodalom, a környezet, a művészetek és egyéb területek iránt, részben megérteti az emberrel, hogy mit is jelent az ő elvesztése nemcsak a ti közösségeteknek, hanem az egész világnak is. Tudd, hogy gondolatban veletek és az egész bahá’í közösséggel vagyunk.

Tisztelettel:
Bill Clinton

Kapcsolódó oldalak:
Vissza, akiket megérintett a bahá’í hit
Férje, a bahá’í hit Védnöke, Shoghi Effendi