Manno JuditNév: Manno Judit

Lakhely: Budapest

Életkor: 64

Munka/tanulás: nyugdíjas

Hobby: olvasás, főleg történelmi könyvek

Miért vagyok bahá’í? Mert csak ez a vallás ad reális és biztató jövőképet úgy az egyénnek, mint az emberiségnek.

Hogyan lettem bahá’í? William Sears, Thief in the Night (Tolvaj az éjszakában) című könyv olvasása után egy évig az alapvető bahá’í irodalmat tanulmányoztam. Arra a meggyőződésre jutottam, hogy Bahá’u’lláh valóban Isten Küldötte. Ezután kerestem fel a helyi bahá’í közösséget.

Mit adott nekem a bahá’í hit? Az élet célját és értelmét. A történelem és az egész teremtés célját logikusan megmagyarázza. Választ adott arra a marcangoló kérdésre, hogy a különböző vallások és történelmük hogyan függ össze, feloldotta a látszólagos ellentmondásokat.

3 jó érv arra, hogy valaki bahá’í legyen:
Nyilván mindenkinek más és más kérdései, problémái és szükségletei vannak, a bahá’í hit – mint minden nagy vallás – minden emberi problémára választ ad, de meg kell keresni.

  • Mivel a legfiatalabb világvallás, a mai kor problémáira ad választ;
  • A mai globalizált világ nagy társadalmi problémáira ad konkrét megoldást és útmutatást;
  • Megmutatja az egyén szerepét és felelősségét a globális átalakulásokban.

Egy maradandó bahá’í élményem/emlékem: Még elég friss bahá’í voltam, amikor egy előadást hallottam a Bahá’í Világközpont kutató osztályának egyik tagjától. Bahá’u’lláh írásairól beszélve a legnagyobb vehemenciával jelentette ki, hogy egy Szavát sem szabad megkérdőjelezni. Ez felháborított, hiszen az igazság szabad keresése és kutatása a Hit egyik alapelve; hiszen éppen a nyitott, de kritikus olvasmányaim alapján fogadtam el a Hitet. Most egyszerre azt kívánják tőlem, hogy “vakon” fogadjak el mindent, ami ezután tudomásomra jut! Ez nagy megrázkodtatás volt. A lázadó, öntudatos és felelősséget vállaló elme, mely már 20 évvel korábban elutasította az ismert egyházakat és dogmáikat, nehezen látta be a feltétlen engedelmesség szükségét. Csak lassan jutottam el a belátásra, hogy ha egyszer már elhittem, hogy Bahá’u’lláh Isten Hirnöke (ma úgy mondanám, hogy Isten kegyelméből jutottam el Hozzá), akkor valóban nem kételkedhetek tovább Szavai abszolút igazságában és bölcsességében, és engedelmeskednem kell csakúgy, mint Magának Istennek. Azóta, ha valamit nem értek vagy nem értek egyet első látásra, addig kutatok és módosítom saját elképzeléseimet, amíg valamennyire megértem az Írást. Ez a legcsodálatosabb szellemi kaland és öröm az életemben! Bahá’u’lláh szavaival: “Merülj el Szavaim óceánjában, hogy felfedhesd titkait, és rátalálj a bölcsesség igazgyöngyeire, melyek annak mélyén rejlenek.”

Egy jó bahá’í könyv: Nekem a Gyöngyszemek Bahá’u’lláh írásaiból a legátfogóbb és legcsodálatosabb lelki táplálék!

Kedvenc könyvem (nem-bahá’í): Gilbert Sinoué: Die Strasse nach Isfahan (Az út Isfahánba, nem tudom, hogy magyarul is kapható-e. Ibn Sina = Avicenna életéről szól.)

Kedvenc filmem: Az oroszlán télen, Peter O’Toole és Cathrine Hepburn a főszerepben, II. Henrik angol király és felesége Aquitániai Eleonora kapcsolatáról.

Kedvenc zeném: Verdi operái, Liszt, Chopin, Beethoven, de Elvis Presley és a blues is.

Emberek, akikre felnézek: Eltekintve a bahá’í hősöktől, Nelson Mandela, aki képes volt a kínzóival józanul tárgyalni és egyezségre jutni.

Hogyan befolyásol a bahá’í hit a mindennapi életben?
Remélem, észrevehetően és pozitívan. Ezt másoknak kell megítélni.

A bahá’í-ok és a bahá’í közösség jellemzői:
Éppolyan gyarló emberek, mint mások, de őszintén igyekeznek a tanítások szerint élni és cselekedni, és Bahá’u’lláh ígérete szerint áldás koronázza munkálkodásukat. A mindennapi nehézségek és nyomorúság dacára bizakodva tekintenek a jövőre.

Kedvenc bahá’í idézetem:

“Tartsátok meg parancsolataimat az Én szépségem szerelméért.” Bahá’u’lláh “Az igazmondás minden emberi erény alapja.” ‘Abdu’l-Bahá

Kapcsolódó oldalak:
Következő
Vissza az interjúk oldalra
Interjúk amerikai, ausztrál és német bahá’í-okkal