Mona Mahmúdnizhád volt a neve annak a sugárzó  tekintetű és mély hitű  fiatal  lánynak, aki Iránban, 1983.  június 18-án,  tizenhét évesen  szenvedett vértanú halált. (c) Bahá'í Nemzetközi Közösség media.bahai.org

Mona Mahmúdnizhád volt a neve annak a sugárzó tekintetű és mély hitű fiatal lánynak, aki Iránban, 1983. június 18-án, tizenhét évesen szenvedett vértanú halált. (c) Bahá'í Nemzetközi Közösség media.bahai.org

Mona,  aki  testvérével  együtt  Jemenben  született 1965-ben,  családjával  1969-ben  költözött  vissza  Iránba,  Siráz városába.  Yadu’lláh,  az  édesapa, muszlimként  nevelkedett,  majd  találkozván  a  bahá’í  hittel,  Bahá’u’lláh odaadó hívőjévé vált. 1982-ben, amikor is a bahá’í-ok elleni támadások a csúcspontra hágtak  Iránban, Yadu’lláh  feleségével és kisebbik  lányával, Monával házról-házra járt, hogy bátorítsa a helyi bahá’í-okat.

A  hosszú  barna  hajú,  szép  arcú,  zöld  szemű Mona  igen  értelmes  és tehetséges  lányka  volt.  Fiatalkora  ellenére  gondolatvilága  nagy érettségről tett bizonyságot, a hit tüze pedig hevesen izzott a szívében. A bahá’í-ok  házainak  felégetése  és  lerombolása,  valamint  a  Báb  házának megsemmisítése  mély  hatást  gyakoroltak  rá.  A  szeme  előtt  lezajló üldöztetések és a bahá’í-ok bátor kiállása még jobban erősítették a hitét.

1982. október 23-án, este fél nyolc körül felfegyverzett őrök tartoztatták le Monát  és  az  édesapját. Monát  apjától  elválasztva  egy  külön  cellába tették, ahol a fiatal és kedves lány mindenki szívét beragyogta. A hosszas és megaláztatásokkal  teli  tárgyalásának utolsó szakaszáról Mona  így  emlékezett  meg  egyik  börtöntársának:  “Az  ügyész  sértegetett  és  megalázott,  azt  mondván,  hogy  ‘A szüleid  becsaptak  és  félrevezettek  téged.  Arra  kényszerítettek,  hogy  utánozd  őket  és  te  is  legyél  bahá’í.’ Így válaszoltam:  ‘Méltóságos  úr,  igaz,  hogy  bahá’í  családba  születtem,  és  először  tőlük  hallottam  a  Hitről,  de biztosíthatom Önt,  hogy  saját  kutatásom  és  érveim  alapján  fogadtam  el  a  bahá’í  hitet.  Az  ember  nem  utánzás, hanem az igazság egyéni független keresése által lesz bahá’í. Sok könyvünk van meg önnél, elolvashatja őket, hogy erről önmaga is meggyőződjék. A szüleim sohasem ragaszkodtak ahhoz, hogy bahá’í legyek.’

Tíz nőt végeztek ki Iránban, Sirázban bahá’í vasárnapi iskola tartásáért 1983. június 18-án. Mona Mahmúdnizhád azt kérte kivégzőitől, hogy utolsónak halhasson meg, így is imádkozhasson társaiért. (c) adressformona.org

Tíz nőt végeztek ki Iránban, Sirázban bahá’í vasárnapi iskola tartásáért 1983. június 18-án. Mona Mahmúdnizhád azt kérte kivégzőitől, hogy utolsónak halhasson meg, így is imádkozhasson társaiért. (c) adressformona.org

A  vallási  elöljáró  megdöbbenve  nézett  rám,  és  így  szólt:  ‘Kislány,  mit  tudsz  te  a  vallásról?’ ‘Van-e  jobb bizonyítéka a hitemnek annál, hogy az iskolából idehoztak, hogy tárgyalások hosszú óráin menjek keresztül? Nem látja-e  vajon,  hogy  a  hitem  ad  erőt  és  bizodalmat  ahhoz,  hogy  ön  előtt  álljak  és  válaszoljak  a  kérdéseire?’ Az ügyész  azután megkért,  hogy mondjak  el  egy  imát. Én  pedig  csendesen  és  tisztelettel mondtam  el  ‘Abdu’l-Bahá imáját: Ó, Isten! Üdítsd és vidítsd fel lelkemet, tisztítsd meg szívemet, gyújts fényt elmémben…’

A vallási elöljáró intett kezével és félbeszakította az imát, és egy ideig hallgatott. Éreztem, hogy megérintette az ima, az előítélete azonban vakká tette őt. ‘Milyen hibát találtál az iszlámban, ami aztán a bahá’í hit felé fordított?’ – kérdezte.  ‘Én hiszek az  iszlámban, méltóságos úr, hiszen minden vallásnak ugyanaz az alapja. Ugyanakkor azt  is hiszem,  hogy  az  emberiség  szükségleteinek megfelelően  Isten  időről-időre  elküldi Hírnökeit  és  törvényeit,  hogy vezessen bennünket.’ Az ügyész így szólt: ‘A Koránnak kell engedelmeskednünk. El kell fogadnod az iszlámot, más különben szembe kell nézned a halállal.’ Én pedig gondolkodás nélkül így válaszoltam: ‘Akkor hát megcsókolom a kivégzési parancsolatot.’

Mona a gyermekekkel – videoklipp

Mona és további 9 nő egyidejű kivégzése 1983-ban ellenkező hatású volt a bahá’í közösség fejlődésére, mint ahogy kivégzői szerették volna: a fenti videoklip segítségével rengetegen hallottak Mona bátorságáról és az iráni emberi jogi helyzetről.

Jelenleg, 2010-ben film készül Mona álma címmel. Bővebben a filmről (angolul)

Kapcsolódó oldalak:
Hírek az iráni bahá’í-ok hősiességéről
Bővebben Mona és társai kivégzéséről (angolul)
Vissza, akiket megérintett a bahá’í hit