A bahá’í könyvek , CD-k , DVD-k , videokazetták , hangkazetták megrendelhetők a Titkárságon előre egyeztetett időpontban személyesen vagy a következő elérhetőségeken. A könyvek nyomtatási költségéhez adományt elfogadunk.

On-line olvasható bahá’í írások , gyermekkönyvek

Könyvek

A bahá’í házasságok megőrzése című könyv borítója: Bahá’u’lláh azért jött, hogy egységet hozzon a világba, és ennek egyik alapvető eleme a házas felek közötti kötelékben megnyilvánuló egység. A bahá’í írások szerint a házasság „igazi kapcsolat” , a szellemi és a testi „egymásra találás”, egy olyan „egyesülés” , amely „kitart” „Isten minden világában”

A bahá’í házasságok megőrzése

Bahá’u’lláh azért jött, hogy egységet hozzon a világba, és ennek egyik alapvető eleme a házas felek közötti kötelékben megnyilvánuló egység. A bahá’í írások szerint a házasság „igazi kapcsolat” , a szellemi és a testi „egymásra találás”, egy olyan „egyesülés” , amely „kitart” „Isten minden világában”
Kiadás éve: 2016; Oldalszám: 45 oldal; Nyomtatási költsége: 1000 forint

A Gyöngyszemek Bahá’u’lláh írásaiból című könyv borítója. Ez a könyv a bahá’í hit alapítója, Bahá’u’lláh írásaiból válogatott szövegek fordítását tartalmazza. Az ember természetéről, az Istennel való kapcsolatáról, a világ jelenlegi felfordulásának okairól és következményeiről való elmélkedéshez a „Gyöngyszemek” páratlan társ a kereső lélek számára

Gyöngyszemek Bahá’u’lláh írásaiból

A Gyöngyszemek Bahá’u’lláh írásaiból című könyv a bahá’í hit alapítója, Bahá’u’lláh írásaiból válogatott szövegek fordítását tartalmazza. Az ember természetéről, az Istennel való kapcsolatáról, a világ jelenlegi felfordulásának okairól és következményeiről való elmélkedéshez a „Gyöngyszemek” páratlan társ a kereső lélek számára.
Kiadás éve: 2014; Oldalszám: 226 oldal; Nyomtatási költsége: 2000 forint
Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh

Bahá’í imák gyerekeknek című könyv borítója. A gyerekeknek készült imakönyv gazdagon illusztrált gyerekek rajzaival. Egy ima a 24 közül: Ó, Isten! Te légy e gyermekek nevelője. A Te gyümölcsösöd fácskái ők, a Te meződ virágai, a Te kerted rózsái. Hullasd rájuk esőd, és engedd, hogy szereteted fényével a Valóság Napja süssön rájuk. Üdítsd fel őket szellőddel, hogy tanulhassanak, növekedjenek és fejlődjenek, és tündöklő szépségben tűnhessenek elő. Te vagy, Ki ad. Te vagy a Könyörületes

Bahá’í imák gyerekeknek

A gyerekeknek készült imakönyv gazdagon illusztrált gyerekek rajzaival. Egy ima a 24 közül: Ó, Isten! Te légy e gyermekek nevelője. A Te gyümölcsösöd fácskái ők, a Te meződ virágai, a Te kerted rózsái. Hullasd rájuk esőd, és engedd, hogy szereteted fényével a Valóság Napja süssön rájuk. Üdítsd fel őket szellőddel, hogy tanulhassanak, növekedjenek és fejlődjenek, és tündöklő szépségben tűnhessenek elő. Te vagy, Ki ad. Te vagy a Könyörületes.
Kiadás éve: 2013; Oldalszám: 16 oldal; Nyomtatási költsége: 350 forint
Bahá’í prayers for children

A Bahá’u’lláh Táblái című könyv borítója. A könyv Bahá’u’lláh 1873 után Akkóban és Bahjí-ban kinyilatkoztatott tábláit tartalmazza, melyek a legnemesebb gyümölcsöknek tekintendők, melyeket elméje kitermelt, és 40 éves működésének beteljesülését jelzik. A Szövetség Könyvében a vallásalapító kijelöli utódját, megóvva ezzel a bahá'í hitet a felekezetre való szakadástól.

Bahá’u’lláh táblái

A könyv Bahá’u’lláh 1873 után Akkóban és Bahjí-ban kinyilatkoztatott tábláit tartalmazza, melyek a legnemesebb gyümölcsöknek tekintendők, melyeket elméje kitermelt, és 40 éves működésének beteljesülését jelzik. A Szövetség Könyvében a vallásalapító kijelöli utódját, megóvva ezzel a bahá’í hitet a felekezetre való szakadástól.
Kiadás éve: 2013; Oldalszám: 170 oldal; Nyomtatási költsége: 1500 forint
Tablets of Bahá’u’lláh, revealed after the Kitáb-i-Aqdas

Bahá'u'lláh, A bizonyosság könyve (Kitáb-i-Iqán) című könyv borítója. A könyv a vallás új értelmezését adja, miszerint a vallás az emberi tudatosság fejlődésének legfőbb előrevivő forrása. A könyvben Bahá’u’lláh leírja, hogy csak egy Isten és csak egy vallás van, azaz Isten vallása, melynek Küldöttei tanítják az egész emberiséget. Ezzel ledönti és eltávolítja az évezredes korlátokat, a háborúskodás, ellenségeskedés és versengés minden indokát.

Bahá’u’lláh: A bizonyosság könyve (Kitáb-i-Iqán)

A könyv a vallás új értelmezését adja, miszerint a vallás az emberi tudatosság fejlődésének legfőbb előrevivő forrása. A könyvben Bahá’u’lláh leírja, hogy csak egy Isten és csak egy vallás van, azaz Isten vallása, melynek Küldöttei tanítják az egész emberiséget. Ezzel ledönti és eltávolítja az évezredes korlátokat, a háborúskodás, ellenségeskedés és versengés minden indokát. Bővebb leírás »
Kiadás éve: 2012; Oldalszám: 141 oldal; Nyomtatási költsége: 2000 forint
Bahá’u’lláh: The Book of Certitude

Bahá’u’lláh: Rejtett szavak című könyv borítója

Bahá’u’lláh: Rejtett szavak

Erkölcsi aforizmák rövid versekben. Magyar-angol kétnyelvű könyv.
Kiadás éve: 2011; Oldalszám: 95 oldal; Nyomtatási költsége: 1350 forint
Bahá’u’lláh: Hidden Words (bilingual

Shoghi Effendi: Bahá’u’lláh Világrendje című könyv borítója

Shoghi Effendi: Bahá’u’lláh Világrendje

A könyvben a bahá’í hit Védnöke, Shoghi Effendi 1929 és 1936 között írt leveleit olvashatjuk az amerikai bahá’í közösségekhez, melyben kifejti az Alapító által felvázolt Igazgatási Rend gyakorlati felépítését. A könyv megjövendöli az internet megjelenését és a benne leírt alapelv nagymértékben egybeesik az EU jelmondatával. Bővebb leírás »
Kiadás éve: 2010; Oldalszám: 217 oldal; Nyomtatási költsége: 2000 forint
Shoghi Effendi: World Order of Bahá’u’lláh

Nabíl elbeszélése című könyv borítója

Zena Sorabjee: Nabíl elbeszélése

Könyv a bábí és bahá’í vallás korai történetéről. Bővebb leírás »
Kiadás éve: 2008; Oldalszám: 148 oldal; Nyomtatási költsége: 1250 forint
Zena Sorabjee: Nabil’s Narrative

Gyönyörű imák minden élethelyzetre, melyeket minden hátterű ember használhat az Istennel való beszélgetésre. Az imakönyvben 136 lélekemelő ima található.

Bahá’í imák

Gyönyörű imák minden élethelyzetre, melyeket minden hátterű ember használhat az Istennel való beszélgetésre. Az imakönyvben 136 lélekemelő ima található.
Kiadás éve: 2007 (harmadik kiadás); 215 keménykötésű oldal; Nyomtatási költsége: 1250 forint
Bahá’í Prayers

A bahá’í hit színes brosúra borítója

A bahá’iok (színes brosúra a magyarországi bahá’í közösségről)

Kiadás éve: 2007; Oldalszám: 22 oldal
The Bahá’ís: colour brochure about the Hungarian Bahá’í Community (original publication, not a translation)

Bahá'u'lláh: A Legszentebb Könyv (Kitáb-i-Aqdas) című könyv borítója

Bahá’u’lláh: A Legszentebb Könyv (Kitáb-i-Aqdas)

Bahá’u’lláh törvényeinek gyűjteménye, mely az emberiség felnőttkorának lesz a törvénykönyve.
Kiadás éve: 2001; 321 keménykötésű oldal; Nyomtatási költsége: 2500 forint
Bahá’u’lláh: The Most Holy Book (Kitáb-i-Aqdas)

'Abdu'l-Bahá: Megválaszolt kérdések című könyv borítója: ‘Abdu’l-Bahá beszélgetésének lehetünk részesei egy korai hívővel; egyszerű nyelvezettel, rövid fejezetekben olyan témákat felölelve, mint a próféták befolyása az emberiség fejlődésére, néhány keresztény téma magyarázata, valamint az ember eredete, képességei és állapota. (c) Magyarországi Bahá'í Közösség www.bahai.hu

‘Abdu’l-Bahá: Megválaszolt kérdések

‘Abdu’l-Bahá beszélgetésének lehetünk részesei egy korai hívővel; egyszerű nyelvezettel, rövid fejezetekben olyan témákat felölelve, mint a próféták befolyása az emberiség fejlődésére, néhány keresztény téma magyarázata, valamint az ember eredete, képességei és állapota.
Kiadás éve: 2000; Oldalszám: 349 oldal; Nyomtatási költsége: 1500 forint
‘Abdu’l-Bahá: Some answered questions

A bahá’í életmód

Rövid idézetek a bahá’í szent iratokból különböző témákra (önismeret, emberi természet és kapcsolatok, erkölcs és szolgálat).
Kiadás éve: 2000; Oldalszám: 56 oldal; Nyomtatási költsége: 200 forint
The Pattern of Bahá’í Life

A Hét völgy és a négy völgy című könyv borítója

Bahá’u’lláh: A Hét völgy és a négy völgy

Bahá’u’lláh misztikus írása egy szufi sejknek írott válaszlevél. A lélek fejlődését mutatja be hét állomáson keresztül: keresés völgye, szeretet völgye, tudás völgye, egység völgye, megelégedettség völgye, csodálat völgye, igazi szegénység és a tökéletes semmi völgye. A négy völgy négy utat jelöl meg, melyen keresztül a Láthatatlan meglátható.
Kiadás éve: 1998; Oldalszám: 60 oldal; Nyomtatási költsége: 600 forint
Bahá’u’lláh: The Seven Valleys and the Four Valleys

Isten kertészei című könyv borítója

Colette Gouvion – Philippe Jouvion: Isten kertészei

Két francia nem-bahá’í újságíró által lebilincselő stílusban írt összefoglaló a hitről. Mozgalmas és nehéz letenni, mint egy útikönyvet. A magyar kiadás a francia Kulturális és Tájékoztatási Minisztérium támogatásával készült.
Kiadás éve: 1993; Oldalszám: 218 oldal; Nyomtatási költsége: 500 forint
Colette Gouvion – Philippe Jouvion: Gardeners of God (French book)
Perkins: A bahá’í hit, a Gondolat kiadó gondozásában megjelent könyv borítója

Mary Perkins – Philip Hainsworth: A bahá’í hit

A Gondolat kiadó gondozásában megjelent bevezető átfogó összefoglalást ad a hit történetéről, tanításaiból és célkitűzéseiből.
Kiadás éve: 1992; Oldalszám: 104 oldal; Nyomtatási költsége: 400 forint
Mary Perkins – Philip Hainsworth: The Bahá’í Faith

Ima, meditáció és áhítat

Rövid idézetek a bahá’í szent iratokból.
Kiadás éve: 1992; Oldalszám: 24 oldal; Nyomtatási költsége: 200 forint
Prayer, meditation, devotion – compilation

Az isteni segítség hatalma

Rövid idézetek a bahá’í szent iratokból az isteni segítség hatalmáról.
Kiadás éve: 1991; Oldalszám: 24 oldal; Nyomtatási költsége: 200 forint
The Power of Divine Assistance – compilation

Bahá’u’lláh

Összefoglaló Bahá’u’lláh életéről és munkásságáról, idézetekre alapozva. A mű áttekintését adja, miért tekintenek a bahá’í-ok világszerte bizakodva bolygónk és fajunk jövője elé.
Kiadás éve: 1992; Oldalszám: 56 oldal; Nyomtatási költsége: 200 forint
Bahá’u’lláh by the Bahá’í International Community Office of Public Information, 1992

Szemelvények ‘Abdu’l-Bahá írásaiból

Idézetek az élet különféle területeiről: erkölcs, egészség, művészetek, ember életmódja, házasság, gyermeknevelés, valamint férfi és nő szerepe.
Kiadás éve: 1992; Oldalszám: 31 oldal; Nyomtatási költsége: 200 forint
Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá

A világbéke ígérete

Bahá’u’lláh kora uralkodóihoz és vallási vezetőihez írt leveleiből összeállított nyilatkozat; mely szerint a világbéke nemcsak lehetséges, hanem elkerülhetetlen, ez Földünkön a fejlődés következő állomása. Az összefoglalót 1985-ben megkapta a világ államfőinek legnagyobb része.
Kiadás éve: 1992; Oldalszám: 24 oldal; Nyomtatási költsége: 100 forint
The Promise of World Peace

Megrendelés módjai

CD

Hová mehet a szerelmes? – Zenei CD
A hét völgy & Tárnoki Beatrix

A bahá'í zenei CD borítójaA dalok valamennyi szövege Bahá’u’lláh : Rejtett szavak című versgyűjteményéből származik. A dalokban közel-keleti, magyar népi, magyar roma, spanyol roma, valamint kolumbiai zenei elemek olvadnak egymásba, és keverednek a jazz és pop modern jegyeivel.

A zeneszámok Magyarországon születtek olyan zenészek keze nyomán, akiket a szövegek szépsége ihletett meg. A szerzők a versek megzenésítésével a szövegek erejének megérzéséhez, valamint azok tartalmán történő eltűnődéshez kívánnak segítséget nyújtani a hallgatók számára.

További információ a CD-ről
kiadás éve: 2009; Előállítási költsége: 2000 forint
Belehallgatás a dalokba (cdbaby)
Hungarian musical CD on Hidden Words

Megrendelés módjai

Zarándoklat DVD borítójaDVD

Zarándoklat – egy szent élmény
Különféle országokból érkezett bahá’í-ok mesélik el élményeiket a 9 napos zarándoklatról, mely során meglátogatták Bahá’u’lláh és a Báb szentélyét és az őket övező kerteket (Bahji és Haifa, Izrael).
Kétperces bemutató az angol, francia és spanyol változatból
kiadás éve: 2006; 28 perc; Előállítási költsége: 2000 forint
Pilgrimage – a sacred experinece

Megrendelés módjai

Videokazetták

Az akkói fogoly

Megható pillanatok Bahá’u’lláh életéről és tanításairól. “Az egész életünket arra fordítjuk, hogy felfedjük a világegyetem misztériumait. De volt egy Ember, egy fogoly Akkóban, Aki kezében tartotta a kulcsot”. Lev Tolsztoj
Hossz: 28 perc; Előállítási költsége: 1500 forint
a videó letölthető (203MB)
The Prisoner of Acre – VHS videocasette

A Lótusz Ékköve

Dokumentumfilm az indiai, lótusz alakú bahá’í templom építéséről. A számos építészeti díjat nyert templom mára több látogatót vonz, mint a Taj Mahal.
Hossz: 26 perc 26 másodperc; Előállítási költsége: 1500 forint
a videó letölthető (192MB)
The Jewel of the Lotus – VHS videocasette

Megrendelés módjai

Hangkazetták

Mint a főnix

A oldal: Bahá’u’lláh tanításai és a bahá’í vallás története I.
B oldal: A bahá’í vallás története II.
Előállítási költsége: 500 forint
As the phoenix (Teachings and history) – audio casette (original Hungarian texts)

A Paradicsom csalogánya

A oldal: Bahá’u’lláh: Rejtett Szavak – első (Arab) rész
B oldal: Bahá’u’lláh: Rejtett Szavak – második (Perzsa) rész
Előállítási költsége: 500 forint
Nightingale of the Paradise (The full Hidden Words of Bahá’u’lláh) – audio casette (original Hungarian texts)

Az új világrend felé

A oldal: Bahá’u’lláh: A Királyok Királya
B oldal: Bahá’í Szellemi Tanácsok
Előállítási költsége: 500 forint
Toward a new world order – Bahá’u’lláh, Bahá’í Local Spiritual Assemblies – audio casette (original Hungarian texts)

Megrendelés módjai

Kapcsolódó oldalak:
Vissza a Médiatár oldalra
On-line olvasható bahá’í írások
On-line olvasható gyermekkönyvek
Rövid idézetek a bahá’í írásokból
A bahá’í misztikus könyvek bemutatása
Kétnyelvű bahá’í írások (magyar-angol)