Egyenjogúság, idézetek nőkről és férfiakról

Egyenjogúság, idézetek nőkről és férfiakról

„Akárcsak a madárnak, az emberiségnek is két szárnya van, a férfi és a nő. Ha a két szárny nem egyformán erős, és nem hajtja közös erő, a madár nem képes az egekbe emelkedni. (…) A siker és jólét nem valósítható meg mindaddig, míg a nők és a férfiak egyenlő esélyekkel nem rendelkeznek a különféle erények és a tökéletesség elsajátításában.”

Az egyenjogúság (nők és férfiak) idézetek forrása
‘Abdu’l-Bahá : Bahá’í Világhit [Baha’i World Faith]

„A múltban a világot az erőszak uralta, a férfiak uralkodtak a nők felett testi és szellemi képességeik erőszakosabb és agresszív jellege miatt. De az egyensúly lassan eltolódik; az erőszak veszít elsőbbségéből, a szellemi éberség, intuíció, a szeretet és szolgálat lelki erényei, melyekben a nők erősebbek, lassan teret nyernek. Ezért az új korszak kevésbé férfias jellegű lesz, inkább a női ideálok hatják át (…) olyan korszak, melyben a civilizáció férfias és nőies elemei kiegyensúlyozottabbak lesznek.”

Az egyenjogúság (nők és férfiak) idézetek forrása
‘Abdu’l-Bahá, idézi Mary Perkins: A bahá’í hit, 65 old.

„Amíg a nőket megakadályozzák abban, hogy beteljesíthessék legmagasabb rendű lehetőségeiket, addig a férfiak sem lesznek képesek arra, hogy a nagyságot, mely övék lehetne, igazán elérjék.„

Az egyenjogúság (nők és férfiak) idézetek forrása
‘Abdu’l-Bahá, idézi Mary Perkins: A bahá’í hit, 64 old.

Viszály és háború sújtja a világot, a nők oktatása egy hatalmas lépés lesz, hogy mindezen szenvedés eltűnjön és véget érjen, mert a nők minden befolyásukat a háborúk ellen használják majd fel. A nők nevelik fel a gyerekeket, és ők tanítják a fiatalokat, míg azok az érettség korába nem lépnek. A nők fel fognak lázadni az ellen, hogy fiaikat feláldozzák a csatatereken. Valóban, ők lesznek a legnagyszerűbb eszközei az egyetemes béke és nemzetközi bíráskodás megvalósításának. Legyetek biztosak, hogy a nők eltörlik a föld felszínéről a háborúskodást az emberiség tagjai között”

Az egyenjogúság (nők és férfiak) idézetek forrása
‘Abdu’l-Bahá

Az egyenjogúság (nők és férfiak) rövid idézetek a bahá’í szent iratokból származnak.

Kapcsolódó oldalak:
Következő idézet
Vissza a rövid idézetek oldalhoz
Interjú bahá’í-okkal (kedvenc rövid idézet)
A férfiak és nők egyenjogúsága – bahá’í alapelv
Aki az egyenjogúság nevében először vette le fátylát Iránban: Tahirih