Élet a halál után idézetek

Élet a halál után idézetek

„Ó, lét fia!
Adj számot magadnak mindennap, még mielőtt a nagy számadásra hívnak; mert váratlanul jő a halál, és számot kell majd adnod tetteidről.”

Az élet és halál idézetek forrása
Bahá’u’lláh : Rejtett szavak, arab rész, 31. vers

“Ó, ember fia!
Te vagy az Én birodalmam, és az Én birodalmam nem vész el, vesztedtől miért félsz hát? Te vagy az Én fényem, és az Én fényem soha ki nem alszik, miért rettegsz hát az elmúlástól? Te vagy az Én dicsőségem, és az Én dicsőségem nem halványul; te vagy az Én köntösöm, és az Én köntösöm sohasem lesz viseltes. Tarts ki hát az Irántam való szeretetedben, hogy a dicsőség birodalmában megtalálhass Engem.”

Az élet és halál idézetek forrása
Bahá’u’lláh : Rejtett szavak, arab rész, 14. vers

Ó, fia a magasztosnak!
Én a halált az öröm követeként küldöm hozzád. Miért bánkódsz hát? Azért teremtettem a fényt, hogy rád ragyogjon. Miért rejtőzködsz előle?

Az élet és halál idézetek forrása
Bahá’u’lláh : Rejtett szavak, arab rész, 32. vers

„Tudd az igazságot, hogy a lélek, miután a testétől elválik, tovább fejlődik egészen addig, míg el nem jut Isten közelségébe, oly állapotban és helyzetben, melyet sem a korok és évszázadok váltakozása, sem pedig a földi változások vagy eshetőségek nem változtathatnak meg. Oly sokáig áll az majd fenn, mint Isten Országa, és míg az Ő fensége, uralkodása és hatalma fennmarad. A lélek Isten jeleit és tulajdonságait mutatja majd fel, és feltárul előtte az Ő szerető kedvessége és jósága.”

Az élet és halál idézetek forrása
Bahá’u’lláh : Gyöngyszemek Bahá’u’lláh írásaiból 131. vers

„Tudd, hogy bizony a lélek Isten jele, égi gyöngyszem, melynek valóságát az emberek legtanultabbjai sem tudták fölfogni, és amelynek titkát a legélesebb elme sem remélheti felfedni. Az első minden teremtett dolgok között az, amely nyilvánvalóvá teszi a Teremtő kiválóságát, az első, amely elismeri az Ő dicsőségét, amely ragaszkodik az Ő igazságához, és amely imádatában meghajol Előtte. Ha hű marad Istenhez, akkor visszatükrözi az Ő sugarait, és végül megtér Hozzá. Ha azonban Teremtőjéhez való hűségében nem mutatkozik erősnek, akkor énjének és szenvedélyének áldozatává válik, és végül ezek mélyére süllyed.”

Az élet és halál idézetek forrása
Bahá’u’lláh : magyarul megjelent Ruhi 1. könyvben

“Életének kezdetén az ember embrionális állapotban volt az anyaméh világában. Ott képességeket és adottságokat kapott az emberi létezés valóságához. Az ezen világhoz szükséges erőkkel és képességekkel abban a korlátozott állapotban ruháztatott fel. Ezen világban szüksége volt szemekre; megkapta azok lehetőségét a másikban. Fülekre volt szüksége; megkapta ott azokat felkészülvén és várván az új létezését. Az ezen a világban kívánatos képességekben a méh világában részesült…

Ezért aztán ebben a világban fel kell készülnie a túlvilági életre. Azt, mi is a Királyság világában szükségeltetik, itt kell megszereznie. Ahogyan felkészült a méh világában a létezés ezen szférájában szükséges erők megszerzésével, ugyanúgy kell a mennyei létezés nélkülözhetetlen erőire lehetőség szerint szert tennie ezen világban.”

Az élet és halál idézetek forrása
‘Abdu’l-Bahá: magyarul megjelent Ruhi 1. könyvben

“Tudd, hogy az ember lelke felmagasztosul a test minden fogyatékosságától függetlenül. Az, hogy egy beteg ember a gyengeség jeleit mutatja, azon akadályoknak tudható be, melyek lelke és teste között helyezkednek el, mert maga a lélek sértetlen marad a testi bajoktól. Vedd észbe a lámpa fényét. Bár egy külső tárgy eltakarja sugárzását, a fény maga töretlen erővel ragyog. Ilyeténképp minden betegség, mely súlytja az emberi testet, olyan gát, mely megakadályozza a lelket, hogy magában rejlő hatalmát és erejét felmutassa. Mikor az elhagyja a testet, oly fölényről tesz tanúbizonyságot és oly hatalmat mutat, mellyel földi erő nem versenyezhet. Minden tiszta, minden kifinomult és megtisztult lélek óriási hatalommal ruháztatik fel, és páratlan örömben részeltetik.”

Az élet és halál idézetek forrása
Bahá’u’lláh : Szemelvények Bahá’u’lláh írásaiból 24-25 oldal.

“Meg kell bocsátania a bűnösöknek, és soha nem vetheti meg azoknak alacsony sorát, mert senki sem tudhatja, hogy milyen végre is jut majd. Mert hányszor is jutott el már bűnös a hit lényegéhez a halál óráján, és emelkedett nagyokat kortyolva a halhatatlanság nedűjéből a Mennyei Gyülekezethez! És mily gyakran megesett már, hogy egy odaadó hívő, lelke eltávoztának óráján, olyannyira megváltozott, hogy a legmélyebb mélységben lángoló tüzekre jutott!”

Az élet és halál idézetek forrása
Bahá’u’lláh: magyarul megjelent Ruhi 1. könyvben

Az élet és halál idézetek a bahá’í szent iratokból származnak.

Élet a halál után – a bahá’í megközelítés

Koczóh Péter a halál utáni életről az m1 Sokszínű vallás című műsorában. 2006-04-10

Kapcsolódó oldalak:
Következő idézet
Vissza a rövid idézetekhez
Élet és halál – a bahá’í vélemény
Mi az élet célja? (rövid válasz)
Hisznek-e a bahá’í-ok a mennyországban és a pokolban? (rövid válasz)
Halál és a bábszínház – a gyermek Bahá’u’lláh-nak mi jutott erről eszébe?
Interjú bahá’í-okkal (kedvenc rövid idézet)