Idézetek a gyermeknevelésről

Idézetek a gyermeknevelésről

„Tekintsd úgy az embert, mint egy felmérhetetlen értékű kincsekkel teli bányát. Egyedül csakis a nevelés képes arra, hogy feltáruljanak a kincsei, s hogy azok az emberiség javára váljanak.„

Idézetek a gyermeknevelésről forrása:
Gyöngyszemek Bahá’u’lláh írásaiból, 122. szemelvény

“Az erkölcsi értékek és a jó magaviselet elsajátítása sokkal fontosabb, mint a könyvekből történő tanulás. Egy gyermek, aki tiszta, kompromisszumkész és kellemes viselkedésű – még ha tudatlan is – előbbrevaló a annál a gyermeknél, aki ugyan jártas a tudományokban és művészetekben, ám faragatlan, mosdatlan és gonosz hajlamú.”

Idézetek a gyermeknevelésről forrása:
bahá’í szent iratok

„Mikor az anya azt látja, hogy kicsinye helyesen cselekedett, dicsérje meg és örvendeztesse meg gyermeke szívét; ha pedig a legcsekélyebb kellemetlen tulajdonság is felbukkan benne, adjon tanácsot neki és büntesse meg őt, hasson az eszére, és ha szükséges, szelíden feddje is meg szóban. A gyermeket azonban sem megütni, sem pedig megszégyeníteni nem szabad, mert ha ütik vagy megszégyenítik, a gyermek jelleme teljesen kifordul magából.„

Idézetek a gyermeknevelésről forrása:
‘Abdu’l-Bahá : Szemelvények ‘Abdu’l-Bahá írásaiból 18. szemelvény

„Az egyértelmű isteni Szöveg szerint a gyermekek tanítása nélkülözhetetlen és kötelező. Majdan az áll, hogy a tanárok az Úristen szolgálói, minthogy azok felemelkedtek ezen feladat beteljesítésére, amely imának számíttatik. Ezért aztán minden lélegzetetekkel adjatok hálát, minthogy ti a lelki gyermekeiteket nevelitek.„

Idézetek a gyermeknevelésről forrása:
‘Abdu’l-Bahá : Bahá’í Education, A Compilation [Bahá’í oktatás, szemelvények], p. 33

„A rossz cselekedetek oka a tudatlanságban gyökerezik, és ezért erősen kell ragaszkodnunk a megértés és tudás eszközéhez. A jó természetet tanítani kell. Messze földön szét kell szórni a fényt, hogy az emberiség iskolájában mindenki megszerezhesse a lélek mennyei tulajdonságait, és minden kétség nélkül megláthassa, hogy nincsen ádázabb pokol, rettenetesebb mélység, mint gonosz és romlott természettel bírni; nincs sötétebb verem, sem gyűlöletesebb gyötrelem, mint elítélendő tulajdonságokat felmutatni.„

Idézetek a gyermeknevelésről forrása:
‘Abdu’l-Bahá : idézi Ruhi 3. könyv

Az idézetek a gyermeknevelésről a bahá’í szent iratokból származnak.

Kapcsolódó oldalak:
A gyermeknevelés bahá’í megközelítése
Következő rövid idézet
Vissza a rövid idézetekhez
Interjú bahá’í-okkal (kedvenc rövid idézet)