Jövőről szóló rövid idézetek

Jövőről szóló rövid idézetek

„A világ jobbulása tiszta és jó cselekedeteken, dicséretreméltó és helyes viselkedésen keresztül érhető el.„

Bahá’u’lláh: magyarul megjelent Ruhi 1. könyvben

„Egy olyan világközi kommunikációs technika találtatik majd ki, mely az egész bolygót átfogja, mentes lesz a nemzeti akadályoktól és korlátozásoktól, csodálatos gyorsasággal és tökéletes rendszerességgel fog üzemelni.„

Shoghi Effendi: Bahá’u’lláh Világrendje, lektorálatlan fordítás (megjelent 1936-ban)

„El kell jöjjön az idő, mikor mindenki rádöbben egy. az egész emberiséget magában foglaló hatalmas gyűlés megtartásának szükségességére. Ott részt kell vegyenek a Föld uralkodói és királyai, és a tárgyalásokban jelen lévén meg kell fontolják azon utakat s módozatokat, melyek megteremtik a világ Nagy Békéjének alapját. Egy ilyen béke megkívánja, hogy a Föld népeinek nyugalma érdekében a Nagyhatalmak tökéletesen béküljenek ki egymással. Ha bármely király fegyvert emel egy másikra, mindnek egységesen kell fellépnie ellene, és megakadályoznia ebben. Ha ez beteljesíttetik, a világ nemzeteinek nem lesz többé szükségük fegyverekre, csak annyira, amennyi birodalmaik megvédéséhez és a belső nyugalom fenntartásához szükségeltetik … Közeleg a nap, mikor a világ minden népe elfogad majd egy egyetemes nyelvet és egy közös írást. Mikor az bekövetkezik, bármilyen városba utazzék is valaki, olyan lesz az, mintha hazaérkeznék … Az ma az igazi ember, aki magát az emberi faj szolgálatának szenteli … Ne azzal büszkélkedjék, hogy szereti országát, hanem azzal, hogy az egész világot. A Föld egy ország, s az emberiség a polgárai.”

Bahá’u’lláh: magyarul megjelent a Bahá’í Nemzetközi Közösség: Bahá’u’lláh könyvben

A rövid idézetek a bahá’í szent iratokból származnak.

Kapcsolódó oldalak:
Legelső
Vissza a rövid idézetekhez
További rövid idézetek
Interjú bahá’í-okkal (kedvenc rövid idézettel)