Kibeszélés, rágalmazás, pletyka idézetek

Kibeszélés, rágalmazás, pletyka idézetek

„…a kibeszélés a szívnek fényét nyomja el, és kioltja a lélek éltét.„

A kibeszélés, rágalmazás, pletyka idézetek forrása
Bahá’u’lláh, Gyöngyszemek Bahá’u’lláh írásaiból 125. vers

„Ó, lét fia!
Hogyan feledkezhetsz meg saját hibáidról, hogy a másokéval törődj?„

A kibeszélés, rágalmazás, pletyka idézetek forrása
Bahá’u’lláh : Rejtett szavak, arab rész, 26. vers

„Ne nézd senki hiányosságait; láss a megbocsátás tekintetével. A tökéletlen szem veszi észre a tökéletlenséget. A szem, mely elnézi a hibákat, a lelkek Teremtője felé tekint…”

A kibeszélés, rágalmazás, pletyka idézetek forrása
‘Abdu’l-Bahá : Az egyetemes béke hirdetése [Promolgation of Universal Peace], p. 93, 244

„Ó, trónom kísérője!
Ne halljad a rosszat, és ne lásd a rosszat, ne alázd meg magad sóhajjal, sírással! Gonosz beszéd ne hagyja el ajkad, és te sem hallasz olyat! Ne túlozd mások hibáit, hogy a tieidet se túlozzák! Ne örülj, ha másokat megaláznak, hogy ne lássák a te megaláztatásodat! Így éld életed, mely rövidebb egy tűnő pillanatnál, makulátlan lélekkel, mocsoktalan szívvel, tiszta gondolatokkal, megszentelten, hogy szabadon, boldogan hagyhasd el egykor e halandó keretet, s visszatérhess a titokzatos Édenbe, és az Örök királyságban lakozhass mindörökké.„

A kibeszélés, rágalmazás, pletyka idézetek forrása
Bahá’u’lláh : Rejtett szavak, perzsa rész, 44. vers

„Ó, Ádám gyermekei!
A szent szavak és a tiszta, igaz tettek a mennyei fényességbe szállnak. Igyekezzetek hát, hogy tetteitek megtisztuljanak az önzés porától és a képmutatástól, hogy kegyre találjatok a dicsőség honában; mert nemsokára csak az igaz erény és a makulátlan tiszta tettek juthatnak az Imádott szent közelébe. Íme a bölcsesség és isteni misztérium hajnalcsillaga, amely felragyogott az isteni akarat láthatárán. Áldottak, kik feléje fordulnak.„

A kibeszélés, rágalmazás, pletyka idézetek forrása
Bahá’u’lláh : Rejtett szavak, perzsa rész, 69. vers

A kibeszélés, rágalmazás, pletyka idézetek a bahá’í szent iratokból származnak.

Kapcsolódó oldalak:
Következő
Vissza a rövid idézetekhez
Interjú bahá’í-okkal (kedvenc rövid idézet)