Környezetvédelmi idézetek

Környezetvédelmi idézetek

„Minden dologban mértékletesség kívánatos. Ha valamit a végletekig visznek, a gonosz forrásává válik … Furcsa és megdöbbentő dolgok léteznek a földben, de elrejtetten az emberek elméje és megértése elől. Ezek a dolgok képesek arra, hogy megváltoztassák a Föld atmoszféráját, s az általuk okozott szennyeződés halálos…”

A környezetvédelmi idézetek forrása
Bahá’u’lláh, Tablets of Bahá’u’lláh Revealed after the Kitáb-i-Aqdas [Bahá’u’lláh a Kitáb-i-Aqdas Kinyilatkoztatása Utáni Táblái] Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1997. 69. oldal

„Minden ítélőképességgel bíró ember zavarban érzi magát, miközben a földön jár, mivel tudatában van annak, hogy jólétének, gazdagságának, nagyságának, felemelkedésének, haladásának és erejének forrása, Isten akaratából, ugyanaz a föld, amelyen valamennyi ember lába tapos. Nincs kétség afelől, hogy aki ezen igazság tudatában van, az megtisztul minden büszkeségtől, önteltségtől és hiábavaló dicsőségtől.„

A környezetvédelmi idézetek forrása
Bahá’u’lláh: Levél a Farkas Fiához, 44. old.; magyarul A bahá’í életmód c. könyv 9. old

„Aki ragaszkodik az igazságossághoz, az semmilyen körülmények között sem lépheti át az mérsékletesség határait. A civilizáció, amely gyakran henceg a művészetek és tudományok tanult képviselőivel, nagy veszedelmet hoz az emberiségre, amennyiben megengedik, hogy áthágja a mérsékletesség határait. Ha túlfeszítik, a civilizáció a gonosz melegágyává fog válni, ugyanúgy ahogy a jóságé is lehet, ha a mérsékletesség határain belül marad… Minden más dologra az mérséklet ugyanezen elve érvényes.„

A környezetvédelmi idézetek forrása
Bahá’u’lláh, Gyöngyszemek Bahá’u’lláh írásaiból; magyarul A bahá’í életmód Mértékletesség fejezetében

A környezetvédelmi idézetek a bahá’í szent iratokból származnak.

Kapcsolódó oldalak:
Hogyan látják a bahá’í-ok a környezetvédelmi válságot? – rövid válasz
Következő idézetek
Vissza a rövid idézetekhez
További rövid idézetek
Interjú bahá’í-okkal (kedvenc rövid idézet)
Kapcsolódó hírek:
Világvallások környezetvédelmi akciótervet mutattak be