Lelki fejlődés, erény idézetek (c) Magyarországi Bahá'í Közösség

Lelki fejlődés, erény idézetek (c) Magyarországi Bahá’í Közösség

“Az élet az emberben olyannak kell legyen, mint a láng, mely mindenkit melegít, aki a közelébe kerül.”

A lelki fejlődés, erény idézetek forrása
‘Abdu’l-Bahá : idézi A bahá’í életmód Élet fejezete, 41. oldal

“Jómódban légy adakozó, balsorsban pedig háládatos.
Légy felebarátod bizalmára méltó, és reá sugárzó és barátságos arccal tekints.
Légy a szegényeknek kincs, a gazdagoknak meg figyelmeztetés, válaszolója a szükségben szenvedők kiáltásának, fogadalmad szentségének őrzője.
Légy igazságos a te ítéletedben, és megfontolt a te beszédedben.
Senki emberfiához ne légy igaztalan, és mutass végtelen szelídséget minden embernek.
Légy lámpása azoknak, kik setétben járnak, öröme a bánatban élőknek, tenger a szomjúhozóknak, rév a boldogtalanoknak, támasza és védelmezője az elnyomás áldozatainak.
Tisztesség és becsület nyomja rá bélyegét minden tetteidre.
Légy otthona az idegennek, balzsam a szenvedőnek, erős bástya a menekülőnek.
Légy a vaknak szem, és utat mutató fénysugár a tévelygők lába előtt.
Az igazság orcájának légy te ékessége, a hűségen korona, a tisztesség templomának oszlopa, az élet lehelete az emberiség testének, az igazság seregeinek címere, az erkölcs látóhatárán fénylő égitest, harmat az emberi szívnek, bárka a tudás óceánján, nap a jótékonyság égboltozatán, a bölcsesség fejékén gyémánt, nemzedéked égboltján fénylő sugár, gyümölcs az alázat fáján.”

A lelki fejlődés, erény idézetek forrása
Bahá’u’lláh : Gyöngyszemek Bahá’u’lláh írásaiból 130. vers (megjelent Szemelvények Bahá’u’lláh írásaiból 51. szemelvény)

“Ezen világ gondjai elmúlnak, és csak azt hagyjuk hátra, amivé a lelkünket tettük;”

A lelki fejlődés, erény idézetek forrása
Shoghi Effendi : Directives from the Guardian (181. szemelvény)

“Legyen minden reggel jobb, mint előestje és minden nap gazdagabb az előzőnél. Az ember érdeme a szolgálat és erény, nem pedig a gazdagság és kincsek hivalkodása. Vigyázz, hogy szavaid mentesek legyenek hiú álmodozástól, tetteidet pedig ne érhesse csalárdság és gyanú vádja. Értékes éltetek javait ne fecséreljétek gonosz és romlott érzelmekre, sem pedig törekvéseitek ne irányuljanak személyes érdekek segítésére. Legyetek adakozók a bőség napjaiban, és viseltessetek türelemmel a veszteség óráiban. A rosszat siker követi, valamint az örvendezést bánat. Lustaságtól és henyeségtől óvakodj, és azt kövesd, ami az emberiség hasznát szolgálja, legyen az akár fiatal, akár idős, magas rangú vagy alacsony sorsú. Vigyázz, nehogy a viszály dudváját szórd az emberek közé vagy a kétely töviseit ültesd tiszta és sugárzó szívekbe.
Ó, ti Istennek szerettei! Ne tegyetek olyat, mi beszennyezi a szeretet tiszta patakját, vagy mi a barátság édes illatát megrontja. Isten igazságára mondom! Azért teremtettetek, hogy szeretettel legyetek egymás iránt, nem pedig, hogy romlottságot vagy gyűlöletet mutassatok. Ne önmagatokat szeressétek, hanem a hozzátok hasonlók szeretetében leljetek örömöt. Ne az legyen dicsőségtek, hogy saját országotokat szeretitek, hanem, hogy az egész emberiséget. Szemetek legyen tiszta, kezetek hű, nyelvetek igazat szóló és szívetek megvilágosodott.”

A lelki fejlődés, erény idézetek forrása
Bahá’u’lláh : Lawh-i-Hikmat (Szemelvények Bahá’u’lláh írásaiból 68. szemelvény)

“Egy lélekre se rakjatok oly terheket, mit magatoknak nem óhajtanátok, és kívánni se kívánjatok másnak oly dolgokat, melyeket magatoknak ne kívánnátok.”

A lelki fejlődés, erény idézetek forrása
Bahá’u’lláh : Gyöngyszemek Bahá’u’lláh írásaiból 66. vers (megjelent Szemelvények Bahá’u’lláh írásaiból 22. szemelvény)

“Ó, szolgálóm fia!
Mindeddig szavakkal adatott az útmutatás, de most a tettek beszélnek. Most mindenkinek tiszta és szent cselekedeteket kell felmutatni, mert akárkié a szavak birodalma, de az ilyen tettek csak a Mi szeretteinktől jönnek. Szívvel és lélekkel azon igyekezz hát, hogy tettekkel különböztesd meg magad. Ezt tanácsoljuk neked e szent és ragyogó lapon.”

A lelki fejlődés, erény idézetek forrása
Bahá’u’lláh : Rejtett szavak, perzsa rész, 76. vers

A lelki fejlődés, erény idézetek a bahá’í szent iratokból származnak.

Kapcsolódó oldalak:
Következő idézet
Vissza a rövid idézetekhez
Interjú bahá’í-okkal (kedvenc rövid idézet)