Önismeret idézetek (c) Magyarországi Bahá'í Közösség

Önismeret idézetek (c) Magyarországi Bahá’í Közösség

“Ha megérthetnétek, hogy bőkezűségem és jótékonyságom mely csodáit akartam lelkeitekre bízni, akkor igazán megszabadítanátok magatokat minden teremtett dologhoz való kötődéstől, és önmagatok igaz ismeretéhez jutnátok – egy olyan ismerethez, amely azonos az Én saját Lényem megértésével.”

Az önismeret idézetek forrása
Bahá’u’lláh, magyarul megjelent A bahá’í életmód Önismeret fejezetében

… az első napsugár …, hogy az embernek ismernie kell önmagát és felismernie azt, mi a felmagasztosuláshoz avagy a lealacsonyuláshoz, dicsőséghez avagy lesüllyedéshez, gazdagsághoz avagy szegénységhez vezet. (…) Az egyenes út az, melyen az ember az érzékelés forrásához és az igazi megértés hajnalához jut, s melyen eléri azt, amely a dicsőséghez, megbecsüléshez és nagysághoz vezet el.

Az önismeret idézetek forrása
Bahá’u’lláh , Az első Taráz Szemelvények Bahá’u’lláh írásaiból

“Ó, por fia!
Az égen és földön mindent neked szántam, kivéve az emberi szívet, melyet az Én szépségem és dicsőségem lakává tettem; mégis mást engedsz be az Én otthonomba, nem Engem. És valahányszor az Én szentségem megnyilvánulása igazi lakhelyét kereste, idegent talált ott, és hontalanul futott vissza az Imádott szentélyébe. Én mégis elrejtettem titkod, és nem kívántam, hogy megszégyenülj.”

Az önismeret idézetek forrása
Bahá’u’lláh: Rejtett szavak, perzsa rész, 27. vers

Az önismeret idézetek a bahá’í szent iratokból származnak.

Kapcsolódó oldalak:
Következő idézet
Vissza a rövid idézetekhez
Interjú bahá’í-okkal (kedvenc rövid idézet)