Szabadság idézetek

Szabadság idézetek

“Tudjátok meg, hogy a szabadság jelképe és megtestesítője az állat. Ami emberhez illő, az az alávetettség oly korlátoknak, mely megvédi őt saját ostobaságától, és megóvja őt a gonosztevő ártásától…

Úgy tekints az emberre, mint egy juhnyájra, melynek védelmül szüksége van a pásztorra… Bizonyos körülmények közt Mi helyeseljük a szabadságot, de megint mások között elutasítjuk…

Mondd: Az igaz szabadsága az embernek az Én parancsolataimnak való alávetettségében áll, bármily kevéssé tudjátok is ezt. Bárcsak az emberek megfogadnák mind azt, mit Mi leküldtünk a Kinyilatkoztatások Mennyéből, akkor bizonyára teljes szabadságra jutnának. Boldog az az ember, aki megértette Istennek Célját mindabban, mit Ő kinyilatkoztatott az Ő akaratának Mennyéből, mely áthat minden teremtett dolgokat. Mondd: A szabadság, mely hasznodra vagyon, sehol máshol nem található, csak Istennek teljes szolgálásában, Ki az Örök Igazság. Bárki is megkostolta már ennek édességét, nem adja azt a földnek és égnek minden birtokáért sem cserébe.”

A szabadság idézetek forrása
Bahá’u’lláh , Gyöngyszemek Bahá’u’lláh írásaiból 159. vers (megjelent Szemelvények Bahá’u’lláh írásaiból 47. oldal)

“Ó, por ivadékai!
Ne elégedjetek meg a múló nap nyugalmával, és ne fosszátok meg magatokat az örök nyugalomtól. Ne cseréljétek fel az Örök Szépség kertjét a halandó világ porhalmazával. Hagyjátok el börtönötöket, szálljatok a fényes rétek s mezők fölé, és halandó létetek börtönéből repüljetek a Végtelenbe.”

A szabadság idézetek forrása
Bahá’u’lláh : Rejtett szavak, perzsa rész, 39. vers

“Ó, szolgám!
Szabadítsd ki magad a világi bilincsekből, és szabadítsd ki lelkedet éned börtönéből. Ragadd meg az alkalmat, mert nem jő vissza soha többé.”

A szabadság idézetek forrása
Bahá’u’lláh: Rejtett szavak, perzsa rész, 40. vers

A szabadság idézetek a bahá’í szent iratokból származnak.

Kapcsolódó oldalak:
Következő idézet
Vissza a rövid idézetekhez
Interjú bahá’í-okkal (kedvenc rövid idézet)