Tiszta szív idézetek

Tiszta szív idézetek

„Ó, szolgálóm fia!
Ha meglátnád a halhatatlan birodalmat, visszautasítanád e múló javakat. Rejtett kincs az egyik, látható a másik. Miért? Ez titok, melyet csak a tiszta szív képes megérteni.”

A tiszta szív idézetek forrása
Bahá’u’lláh : Rejtett szavak, perzsa rész, 41. vers

„Ó, lét fia!
Szíved az Én otthonom; szenteld meg azt, hogy leszállhassak oda. Lelked az Én kinyilatkoztatásom helye; tisztítsd meg azt, hogy megnyilatkozhassam ott.”

A tiszta szív idézetek forrása
Bahá’u’lláh : Rejtett szavak, arab rész, 59. vers

„Ó, barátok!
Igazán mondom néktek, bármit is titkoltok lelketek mélyén, napnál világosabb az Énelőttem; s ha mégsem látom meg, az Én kegyem az, nem a ti érdemetek.”

A tiszta szív idézetek forrása
Bahá’u’lláh : Rejtett szavak, perzsa rész, 60. vers

„Az Én igaz követőm az, aki ha tiszta arany völgybe jut, olyan közönyösen fog áthaladni rajta mint a felhő, és nem fog visszafordulni, se megtorpanni. Az ilyen ember kétségtelenül Tőlem való. Ruhájáról a Magasságbéli Gyülekezet a szentség illatát szívhatja magába.„

A tiszta szív idézetek forrása
Bahá’u’lláh: magyarul megjelent A bahá’í életmód Erkölcsösség fejezetében

„Ó, barátom, a szív az örök misztériumok lakhelye, ne tedd azt a mulandó képzelgések otthonává; drága élted kincsét ne pocsékold e gyorsan elmúló világgal való foglalkozásra. A szentség világából jössz – ne kösd szíved a földhöz; a[z Istenhez való] közelség udvarában lakozol – ne válaszd a por honát.„

A tiszta szív idézetek forrása
Bahá’u’lláh : A Hét Völgy és a Négy Völgy 29. oldal

“Ó, testvérem! Mikor az igaz kereső úgy dönt, hogy elindul kutatóútjára azon az ösvényen, mely az Időtlen Úr megismeréséhez vezet, akkor néki bizony legelőször is meg kell tisztítania szívét, mely Isten belső misztériumai kinyilatkoztatásának helye, minden eladdig megszerzett tudás elfedő porától, és a sátáni képzetek írmagjától is. Kebeléből, mely az Imádott engedelmes szeretetének szentélye, ki kell irtania minden tisztátalanságot, és lelkét meg kell tisztítania mindentől, mi víz és agyag, minden bizonytalan és múlékony kötődéstől. Olyannyira meg kell tisztítania szívét, hogy többé ne legyen ott szerelemnek vagy gyűlöletnek még nyoma sem, nehogy a szeretet vakon vezesse őt tévelygésre, vagy pedig nehogy a gyűlölet rettentse el őt az igazságtól.”

A tiszta szív idézetek forrása
Bahá’u’lláh : Gyöngyszemek Bahá’u’lláh írásaiból 125. vers (megjelent Szemelvények Bahá’u’lláh írásaiból 49. szemelvény)

A tiszta szív idézetek a bahá’í szent iratokból származnak.

Kapcsolódó oldalak:
Következő idézet
Vissza a rövid idézetekhez
Interjú bahá’í-okkal (kedvenc rövid idézet)