Rövid idézetek: Zene

Zenei idézetek (c) Magyarországi Bahá'í Közösség www.bahai.hu

Zenei idézetek (c) Magyarországi Bahá’í Közösség www.bahai.hu

„A zene művészete mennyei és igen hatásos. A lélek és szellem tápláléka az. A zene ereje és varázsa által az ember lelke a magasba emelkedik. Csodás hatalommal és befolyással bír a gyermekek szíve felett, mivel az ő szívük tiszta és a dallamok nagy hatást gyakorolnak azokra. A rejtett tehetségek, melyekkel is ezen gyermekek szíve felruháztatott, a zene eszközén keresztül találnak majd kifejezésre. Ezért aztán törekednetek kell azok tökéletesítésére; tanítsátok meg őket kitűnően és hatásosan énekelni. Minden gyermek kötelessége, hogy tudjon valamit a zenéről, mivelhogy ezen művészet ismerete nélkül a hangszer és a hang dallamai nem élvezhetők kellőképpen. Hasonlóan szükséges azt az iskolákban tanítani azért, hogy a tanulók lelke és szíve megéledjen és örömmel telítődjön, s hogy életüket az élvezet világítsa be.„

A zenei idézetek forrása
‘Abdu’l-Bahá: magyarul megjelent Ruhi 3. könyvben

“A zene az, melynek segítségével hatást gyakorolhatunk az emberi lélekre; egy fontos eszköz, amely segít nekünk a lélekkel kommunikálni.”

A zenei idézetek forrása
Shoghi Effendi: A Vezérlet Fényei 413. oldal

“Mi bizony a zenét lelketek grádicsává tettük, eszközzé, melynek segítségével a magasságbéli birodalomba emeltethet; ne tegyétek ezért azt az én és a szenvedély szárnyaivá.”

A zenei idézetek forrása
Bahá’u’lláh: Kitáb-i-Aqdas

“Ó, csalogány, ki édesen énekelsz az Abhá Szépségről! Ezen új és csodálatos törvénykorszak hajnalán szerte szaggattak a babona fátylai és megbélyegeztettek a keleti népek előítéletei. Egyes keleti nemzetek kárhoztatandónak tartották a zenét, de ezen új korszakban a Megnyilatkozott Fény szent Üzeneteiben világosan kijelentette, hogy az ének és a hangszeres zene a lélek és a szív szellemi eledele.
A zenész művészete azok közé tartozik, melyek a legnagyobb dicséretet érdemlik, mert megindít minden bánatos szívet. Ezért hát, ó, Shahnaz, énekeld el és játszd csodás dallamokkal Isten szent szavait a barátok összejövetelein, hogy aki hallgatja, ledobhassa az aggódás és szomorúság bilincseit, hogy lelkében felpezsdülhessen az öröm és alázatos imával fordulhasson a Dicsőség birodalmához.”

A zenei idézetek forrása
‘Abdu’l-Bahá : Szemelvények ‘Abdu’l-Bahá Írásaiból

“A zene az emberiség nevelésének és fejlődésének egyik fontos eszköze, ám ennek egyetlen igaz útja Isten Tanításain keresztül [vezet]. A zene olyan mint ez az üvegpohár, mely tökéletesen tiszta és csiszolt. Pontosan olyan, mint ez a tiszta kehely előttünk, és Isten Tanításai, Isten kijelentései olyanok mint a víz. Amikor az üvegpohár vagy kehely teljesen tiszta és a víz tökéletesen friss és áttetszően tiszta, akkor fog életet adni; ennélfogva, Isten Tanításai – legyenek bár himnuszok, dicsőítések vagy imák formájában – amikor dallamosan éneklik őket, akkor a leghatásosabbak.”

A zenei idézetek forrása
‘Abdu’l-Bahá : A Vezérlet Fényei 410. oldal

A zenei idézetek a bahá’í szent iratokból származnak.

Zenés versek

A zenés idézetek szövege Bahá’u’lláh-tól származik. Képen: Ridván kert (Akko, Izrael) (c) Bahá'í Nemzetközi Közösség media.bahai.org

A zenés idézetek szövege Bahá’u’lláh-tól származik. Képen: Ridván kert (Akko, Izrael) (c) Bahá’í Nemzetközi Közösség media.bahai.org

Az Igazság szeretete

A teremtés öröme

Megpróbáltatások

Te vagy az Én erős váram

Számadás

A szeretet jele

Bölcsesség jácintja

Minden baj orvossága

Zenés versek szövege

Az Igazság szeretete: Ó, szellem fia!
Minden dolgok közül első előttem az Igazság szeretete. Ne fordulj el tőle, ha Engem keresel, és ne hanyagold el, hogy bízhassam benned. Az Igazság majd segít, hogy saját szemeddel láss és ne a másokéval, hogy saját tudásodra támaszkodj, és ne a másokéra. Mérlegeld szívedben, milyennek kell lenned. Valóban, az Igazság az Én ajándékom és szerető jóságom jele. Tartsd hát ezt szem előtt.

A zenés idézet forrása: Bahá’u’lláh : Rejtett szavak (2. kiadás), arab rész, 2. vers

A teremtés öröme: Ó, ember fia!
Örömöm telt a teremtésedben, ezért teremtettelek. Szeress hát te is Engem, hogy neveden szólíthassalak, és megtölthessem lelkedet az élet szellemével.

A zenés idézet forrása: Bahá’u’lláh : Rejtett szavak (2. kiadás), arab rész, 4. vers

Megpróbáltatások: Ó, ember fia!
A megpróbáltatás, amelyet rád mérek, az Én gondviselésem. Látszólag tűz és bosszú, de valójában fény és kegyelem. Siess hát, hogy örök fény és halhatatlan szellem légy. Ez az Én parancsom, kövesd!

A zenés idézet forrása: Bahá’u’lláh : Rejtett szavak (2. kiadás), arab rész, 51. vers

Te vagy az Én erős váram: Ó, fia az igének!
Te vagy az Én erős váram; lépj be oda, hogy biztonságban lakhass. Szeretetem tebenned van; tudd ezt, hogy magad mellett találhass.

A zenés idézet forrása: Bahá’u’lláh : Rejtett szavak (2. kiadás), arab rész, 10. vers

Számadás: Ó, lét fia!
Adj számot magadnak mindennap, még mielőtt a nagy számadásra hívnak; mert váratlanul jő a halál, és számot kell majd adnod tetteidről.

A zenés idézet forrása: Bahá’u’lláh : Rejtett szavak (2. kiadás), arab rész, 31. vers

A szeretet jele: Ó, ember fia!
Mindennek megvan a maga jele. A szeretet jele a lelki erő, mellyel rendelkezéseimnek aláveted magad, és a türelem, mellyel kiállod a megpróbáltatásokat.

A zenés idézet forrása: Bahá’u’lláh : Rejtett szavak (2. kiadás), arab rész, 48. vers

Bölcsesség jácintja: Ó, fivérem!
Figyelj az Én gyönyörű szavaimra, és igyál szentségem misztikus forrásából, mely ajkaimról omlik. Szíved tiszta talajába vesd el isteni bölcsességem magjait, és öntözd azokat a bizonyosság vizével, hogy tudásom és bölcsességem jácintja frissen és zölden hajtson szíved megszentelt kertjében.

A zenés idézet forrása: Bahá’u’lláh : Rejtett szavak (2. kiadás), perzsa rész, 33. vers

Minden baj orvossága: Ó, baráttá lett idegen!
Szíved fáklyáját az Én hatalmam keze gyújtotta lángra, ne oltsa azt el az önzés és a szenvedély ellenkező szele. Minden bajod orvossága a Rám való emlékezés, ezt ne feledd. Legyen kincsed az én szeretetem, szeresd, mint a szemed fényét, mint az életed.

A zenés idézet forrása: Bahá’u’lláh : Rejtett szavak (2. kiadás), perzsa rész, 32. vers

Híres bahá’í zenészek és művészek (első képeken: Dizzy Gillespie)

Kapcsolódó oldalak:
Következő idézetek
Bahá’í zene
Kapcsolódó hírek zene és művészet témában