Tanulmányok, tudományos publikációk és szakdolgozatok a bahá’í hitről:

 • Sárközy Miklós: Vámbéry Ármin és Perzsia. Magyar Tudomány, 2013/8, 934-943. (Vámbéry és Abdulbahá kapcsolata 1913-­ban című fejezet: 940-942.) html ,
 • Sárközy Miklós: Vámbéry Ármin és a bahá’i vallás in: Dobrovits M. (szerk.) Az érett kor ítélete (IX. Nemzetközi Vámbéry Konferencia). Lilium Aurum, Dunaszerdahely 2012. pp. 259-286. ISBN 978-80-8062-462-0
 • Koczóh Péter: A Tökéletestől a tökéletesig – A bahá’í hit felfogása Istenről, teremtésről és emberről. megjelenés alatt html ,
 • Magyarországi Bahá’í Közösség Országos Szellemi Tanácsa: A bahá’í hit hitvallása és vallásgyakorlata (összefoglaló). 2011 (a közösség vezető testülete által készített összefoglaló az egyházügyi törvényhez) html , ,
 • Magyarországi Bahá’í Közösség Országos Szellemi Tanácsa: A bahá’í hit magyarországi történetének és nemzetközi jellegének vázlatos összefoglalója. 2011 (a közösség vezető testülete által készített összefoglaló az egyházügyi törvényhez) html , ,
 • Koczóh Péter: A bahá’í vallás és a vallásközi párbeszéd. In: Nagypál Szabolcs (szerk.): A vallásközi párbeszéd a vallások szemszögéből (Békés Gellért Ökumenikus Könyvek III. kötete). Budapest, L’Harmattan, 2011, 108-116. o. ISBN 978-963-236-429-2 html , ,
 • Koczóh Péter: A bahá’í misztika alappillérei – A Rejtett Szavak, a Hét völgy és a Négy völgy. In: Bányai Ferenc – Nagypál Szabolcs – Bakos Gergely (szerk.): A vallási tapasztalat megértése – Jog, bölcselet, teológia. (Békés Gellért Ökumenikus Könyvek II. kötete). Budapest, L’Harmattan, 2010, 143-156. o. ISBN 978-963-236-348-6 html ,
 • Szarka Emese: A MESÉD oktatási projekt és vallási hátterének bemutatása. In: Mikonya György, Szarka Emese (szerk.) Új vallásos mozgalmak és pedagógia – Sajátos nevelési problémák az iskolában Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2009. ISBN 9789 6328 4011 6 html
 • Nikitscher Péter: Esettanulmány a budapesti bahá’í közösség életéről. In: A. Gergely András és Papp Richárd (szerk.): Kisebbség és kultúra. Antropológiai tanulmányok 1. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet-MTA Politikai Tudományok Intézete-ELTE Kulturális Antropológiai Szakcsoport, Budapest, 2004, 378 o. ISBN 963 508 428 5, 249-273. o.
 • Lederer György: `Abdu’l-Baha in Budapest In Smith, Peter: Bahá’ís in the West. Studies in the Bábí and Bahá’í religions. Vol.14. Los Angeles, Kalimat Press, 2004. pp. 109–126. ISBN 978-1-890688-11-0. html
 • Léderer György: A bahá’í mozgalom és hit in. Vallási hagyományok a kultúrák keresztútján. Budapest, MTA, 1990. p. 148-166 (Történelem és kultúra, 6.)
 • Léderer György: Baháizmus Budapesten, Keletkutatás, 1989, ősz, 81-96. old.
 • Léderer György: A magyarországi iszlám újabb kori történetéhez, II. rész, Keletkutatás, 1989, tavasz (a cikk 177. jegyzete tartalmazza a korábbi magyar sajtócikkek listáját a bahá’í hitről 1852-től)

Az irodalomjegyzék szabadon felhasználható tudományos dolgozat, diplomamunka, doktori értekezés készítéséhez vagy a valóság kutatásának bármilyen útjához.

Szívesen feltesszük a bahá’í hitről szóló, itt fel nem sorolt tanulmány, tudományos publikáció vagy szakdolgozat linkjét vagy szövegét. Itt írhat nekünk.

Kapcsolódó oldalak:
A bahá’í hit a sajtóban
Könyvek a bahá’í hitről
Szóhasználat, helyesírás