Nagy örömmel és szeretettel osztjuk meg veletek új kiadványunkat, Az egység fényét / The Light of Unity.
Tovább »

Egy tévésztár könyve

Egy tévésztár könyve

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, a parkban, a K11 pavilonban néhány év szünet után újra kiállít a Magyarországi Bahá’í Közösség. A lélekemelő, szellemet felfrissítő bahá’í szent szövegek mellett az alábbi négy könyvújdonsággal szeretnénk „meghódítani” a nagyközönség szívét: Tovább »

A vidám és szórakoztató könyv borítója

A vidám és szórakoztató könyv borítója

Ez a vidám történet egy közép-nyugati, szegénysorból származó fiúról szól, akiből Amerika egyik legkiválóbb sztárja lesz. Élete egyik értelmének felfedezésében egy meseszép hölgy is segítette, de ez a könyv nem csak egy love story. Tovább »

A Gyöngyszemek Bahá’u’lláh írásaiból című könyv borítója. Ez a könyv a bahá’í hit alapítója, Bahá’u’lláh írásaiból válogatott szövegek fordítását tartalmazza. Az ember természetéről, az Istennel való kapcsolatáról, a világ jelenlegi felfordulásának okairól és következményeiről való elmélkedéshez a „Gyöngyszemek” páratlan társ a keresőlélek számára

A szent szövegek bemutatása

Gyöngyszemek Bahá’u’lláh írásaiból

A Gyöngyszemek egy válogatás Bahá’u’lláh, a bahá’í hit alapítójának legfontosabb írásaiból.  Shoghi Effendi (1896–1957), Bahá’u’lláh dédunokája és tanításainak felhatalmazott értelmezője 1935-ben választotta ki és fordította angolra ezeket a részben arab, részben perzsa nyelven írt fejezeteket, hogy a nyugati hívők számára is elérhetővé tegye új vallásuk legfontosabb tanításait.

A „Gyöngyszemek” témájuk szerint nagyjából öt részre oszthatók. Az első 18 fejezet dicsőíti mai korunkat, mint az „Isten Napját”, egyben az „Ítélet Napját”, valamint a beteljesülés, az újjászületés és a mindent átfogó kegyelem idejét. „Egy ilyen Kinyilatkoztatás eljövetelét minden szent Írás megjövendölte.”

Bahá’í imák gyerekeknek című könyv borítója.  Egy ima a 24 közül: Ó, Isten! Te légy e gyermekek nevelője. A Te gyümölcsösöd fácskái ők, a Te meződ virágai, a Te kerted rózsái. Hullasd rájuk esőd, és engedd, hogy szereteted fényével a Valóság Napja süssön rájuk. Üdítsd fel őket szellőddel, hogy tanulhassanak, növekedjenek és fejlődjenek, és tündöklő szépségben tűnhessenek elő. Te vagy, Ki ad. Te vagy a Könyörületes

Bahá’í imák gyerekeknek című könyv borítója. Egy ima a 24 közül: Ó, Isten! Te légy e gyermekek nevelője. A Te gyümölcsösöd fácskái ők, a Te meződ virágai, a Te kerted rózsái. Hullasd rájuk esőd, és engedd, hogy szereteted fényével a Valóság Napja süssön rájuk. Üdítsd fel őket szellőddel, hogy tanulhassanak, növekedjenek és fejlődjenek, és tündöklő szépségben tűnhessenek elő. Te vagy, Ki ad. Te vagy a Könyörületes

A második rész (19-76. fejezetek) középpontjában az isteni Kinyilatkoztatás fogalma, lényege áll, a Próféták, „Isten Megnyilvá­nulásainak” magasztos rangja és szerepe, akik Isten neveit és tulajdonságait testesítik meg. Ezek a fejezetek rámutatnak a történelmi világvallások kapcsolatára, mint a „folytatólagosan fejlődő Kinyilat­koztatás” egymást követő láncolatára, és az emberek mindenkori reakciójára, amikor Isten megnyilvánul a világban.

A harmadik rész (77-99. fejezetek) az ember adottságairól szól, mint az értelem, halhatatlan lélek, külső és belső érzékszervek. Az ember lehetőségeit tárja fel a hit áldásai, az isteni Szó átformáló ereje által. Bahá’u’lláh megválaszol több metafizikai kérdést, mely az emberiséget ősidők óta foglalkoztatta.

A negyedik rész (100-121. fejezet) a szélesebb társadalommal, az „emberiség egységével” foglalkozik, ami Bahá’u’lláh Kinyilatkoztatásának legfőbb célja. Itt találjuk az uralkodókhoz írt Tábláinak legfontosabb gondolatait a Kisebb és a Legnagyobb Békéről.

Az ötödik rész (122-166. fejezetek) erkölcsi útmutatást ad az egyénnek, és rávilágít az emberi élet végső értelmére. Isten Könyve a „Csalhatatlan Mérleg”, az igazságosság, a jó és a rossz legfőbb mércéje. Az ember kettős kötelessége, hogy Isten Megnyilvánulását felismerje és parancsolatait betartsa.

A szent szöveg megrendelése , olvasása és letöltése

Bahá’í imák gyerekeknek

A gyerek imakönyv egy oldala

A gyerek imakönyv egy oldala

Tovább »

Megjelent a Bahá’u’lláh Táblái című könyv magyar fordítása. A szent iratokat a vallás alapítója, Bahá’u’lláh írta vagy diktálta le 1873 után Akkóban és Bahjí-ban. A gyorsírással leírt, majd letisztázott írásokat a diktálója átnézte és jóváhagyta, így az utókor első kézből ismerheti meg Bahá’u’lláh kinyilatkoztatását.

A Bahá’u’lláh Táblái című könyv borítója

A Bahá’u’lláh Táblái című könyv borítója

A szent irat egyik különlegessége, hogy A Szövetség Könyvében (Kitáb-i-’Ahd) a vallásalapító kijelöli utódját, megóvva ezzel a bahá’í hitet a felekezetre való szakadástól és attól, hogy a szent irat értelmezéséből viszályok alakuljanak ki a jó szándékú hívek között. Tovább »

Bahá'u'lláh, A bizonyosság könyve (Kitáb-i-Iqán) című könyv borítója. A könyv a vallás új értelmezését adja, miszerint a vallás az emberi tudatosság fejlődésének legfőbb előrevivő forrása. A könyvben Bahá’u’lláh leírja, hogy csak egy Isten és csak egy vallás van, azaz Isten vallása, melynek Küldöttei tanítják az egész emberiséget. Ezzel ledönti és eltávolítja az évezredes korlátokat, a háborúskodás, ellenségeskedés és versengés minden indokát. © Magyarországi Bahá’í Közösség www.bahai.huMegjelent magyarul Bahá’u’lláh egyik legfontosabb műve, A bizonyosság könyve (Kitáb-i-Iqán). A könyv a vallás új értelmezését adja, miszerint a vallás az emberi tudatosság fejlődésének legfőbb előrevivő forrása. A könyvben Bahá’u’lláh leírja, hogy csak egy Isten és csak egy vallás van, azaz Isten vallása, melynek Küldöttei tanítják az egész emberiséget. Ezzel ledönti és eltávolítja az évezredes korlátokat, a háborúskodás, ellenségeskedés és versengés minden indokát. Tovább »

Shoghi Effendi: Bahá’u’lláh Világrendje című könyv borítója. A 2010-ben megjelent magyar fordítás a világvallás kialakulásáról szól és egyedülálló módon ír a világkommunikációról az internet megjelenése előtt. (c) Magyarországi Bahá'í Közösség www.bahai.hu


Megjelent a Bahá’u’lláh Világrendje című könyv, melyet először 1938-ban adtak ki Amerikában. A bahá’í hit védnöke, Shoghi Effendi válogatott leveleit olvashatjuk itt magyar fordításban, melyeket az amerikai bahá’í közösségekhez írt szinte éves ritmusban 1929 és 1936 között.

A bahá’í hit szervezetének kialakulása egyedülálló a vallástörténetben, mivel az Alapító, Bahá’u’lláh írásai világosan leírják az igazgatási elveket, konkrét intézményeket hoznak létre és kijelölik az alapító halála utáni utódlás rendjét. Bahá’u’lláh, majd ’Abdu’l-Bahá írásos végrendelete az ifjú Shoghi Effendit hatalmazta fel a bahá’í szent szövegek értelmezésének kizárólagos jogával, és ugyanakkor rábízta az Alapító által felvázolt Igazgatási Rend gyakorlati felépítését. Tovább »

Elkészült A hit fénye című könyv magyar nyelvű fordítása, mely gyerekeknek szánt történeteket tartalmaz a bahá’í hit korai korszakából. A tanulságos történetekben lelki szemeink előtt megjelenik a makulátlan tisztaság és erkölcsösség eleven példája.

Makay László is szeret gyermekeinek tanulságos történeteket mesélni

Makay László is szeret gyermekeinek tanulságos történeteket mesélni

Tovább »

A Nabíl elbeszélése címmel megjelent könyvből megtudhatjuk azon eseményeket, melyek felkavarták egész Perzsiát 1844 körül. A Báb forradalmi tanításokat hozott a vallás megújítására. A Báb jellemének nemessége, ékesszólása, alázata és kántálásának vonzereje sok embert nyert meg és az általa alapított bábí vallás gyorsan elterjedt. A magyarországi újságok 1852 óta számolnak be a bábí mozgalomról. Tovább »