Az Európai Unió kezdeményezte Royaumont folyamat célja az, hogy megerősítse a stabilitást és a jószomszédi kapcsolatokat a délkelet-európai országok között. A folyamatban az alábbi államok vesznek részt: Albánia, Szlovénia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, a volt Jugoszláv Köztársaság, a volt Macedón Jugoszláv Köztársaság, Bulgária, Magyarország, Románia, Törökország, valamint az Európai Unió többi tagországai, Oroszország és az Egyesült Államok. A kezdeményezésben részt vesz az Európai Bizottság, az Európa Parlament, az Európai Unió Tanácsa, az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága, az Európa Tanács, az OSCE, a CEI és a BSEC.

A Royaumont kezdeményezés azon intézkedések megvalósítását hangsúlyozza, amelyek a délkelet-európai térségben civil szerveződések létrejöttét segítik elő, valamint létrehozzák a nemzethatárokon átnyúló párbeszéd hatékony csatornáit, kétoldali és többoldalú szinten egyaránt. Felszólít a regionális és a határokon átnyúló együttműködés és párbeszéd felélesztésére a civil társadalom különböző csoportjai között az oktatás, kultúra, vallás, tudomány, műszaki fejlesztés és a sport területén. A párbeszéd újraindítására valamint a gondolatok és az emberek szabad, folyamatos áramlásának visszaállítására törekszik, elsősorban a médiák segítségével, hogy így megszűnjön az etnikai megosztottság és csökkenjenek a konfliktusok szülte feszültségek.

A folyamat legfontosabb törekvései a következők:

  • A régió országai közötti kapcsolatok normalizálása, amely végül a jószomszédi viszonyt rögzítő megállapodások aláírásával emelkedhetne legmagasabb szintre.
  • A szabad mozgás és véleménynyilvánítás elősegítése a kölcsönös tisztelet és megértés szellemében, valamint minden olyan tevékenység támogatása, amely e cél megvalósítását segítheti.
  • A regionális együttműködés és a civil társadalom kifejlődésének bátorítása.

A Bahá’í Nemzetközi Közösség projektje ­ a Royaumont folyamat céljainak és szellemiségének szem előtt tartásával ­ fórumot biztosít az egyes csoportok (a két nem képviselői, etnikai, vallási közösségek, eltérő gazdasági helyzetben lévő emberek csoportjai, nemzeti kisebbségek, stb.) közötti párbeszéd megvalósulásához azáltal, hogy segíti a “A Happy Hippo Show©” különböző változatainak megszervezését, elterjesztését a tömegtájékoztatás csatornáin és más oktatási formákon keresztül. Az e folyamat első lépéseként szervezendő tanfolyamok lehetőséget biztosítanak a vélemények cseréjére, és kezdetét jelenthetik egy képzőhálózat létrejöttének az egész délkelet-európai térségben.

Kapcsolódó oldalak:
A Happy Hippo Show
A Happy Hippo Show Magyarországon
Az “Időt kérünk!” rádióműsor eddigi témái