Bahá'í gyermekosztály Szatymazon © Magyarországi Bahá’í Közösség www.bahai.hu

A bahá’í írások nagy hangsúlyt helyeznek a gyermeknevelésre, világos útmutatást adva a szülőknek és a közösségnek.

“Tekintsd úgy az embert, mint egy felmérhetetlen értékű kincsekkel teli bányát. Egyedül csakis a nevelés képes arra, hogy feltáruljanak a kincsei, s hogy azok az emberiség javára váljanak.” – írta Bahá’u’lláh [1].

A bahá’í-ok azon munkálkodnak, hogy ezeket a “kincseket” – az ember veleszületett nemességét s szépségét – felszínre hozzák.

Erkölcsi és lelki nevelés játékosan (c) Magyarországi Bahá'í Közösség www.bahai.huEzért a bahá’í közösségek osztályokat szerveznek minden hátterű gyermekek számára. A foglalkozásokon szellemi képességeket és erényeket fejlesztenek; a hangsúly azon van, hogy a gyermekek megtanuljanak gondolkodni, elmélkedni, valamint alkalmazni a lelki törvényeket az egyén és a társadalom életében. A gyermekkornak különösen a kezdeti szakaszában nagy figyelem helyeződik a lelki tulajdonságok fejlesztésére, valamint azon alapelvekre, szokásokra és viselkedésformákra, amelyek egy szellemi lény alapvető tulajdonságait képezik.

Együttműködési játék egy bahá'í gyermekosztályon © Magyarországi Bahá’í Közösség www.bahai.hu„Az erkölcsre és jó magaviseletre való nevelés sokkal fontosabb, mint a könyvbeli ismeretek elsajátítása. Az a gyermek, aki tiszta, szeretetre méltó, kellemes jellemű, jó magaviseletű, mégha tudatlan is, többre becsülhető annál a gyereknél, aki goromba, mosdatlan, rossz természetű és mégis elmélyült tudású minden tudományokban és művészetekben. Ennek oka az, hogy az a gyermek, aki jó magaviseletű, mégha tudatlan is, mások hasznára válik, míg a rossz természetű, rossz magaviseletű gyerek romboló hatású és káros másokra, mégha tanult is. Ha azonban a gyermek mind tanultnak, mind pedig jónak neveltetik, az eredmény ragyogó fény.”

A világ és Magyarország egyre több településén felkínált osztályok segíthetnek gyermekeinknek erősebbé válni intellektuálisan, erkölcsileg és szellemileg.

A gyermeknevelés megközelítése – idézet a bahá’í írásokból

Bahá'í gyermekfoglalkozás Budapesten © Magyarországi Bahá’í Közösség www.bahai.hu“Gondolják meg az anyák, hogy a gyermekek nevelésével összefüggő dolgok elsőrendű fontossággal bírnak. tegyenek meg minden tőlük telhetőt, mivel a zsenge és zöld ág még arrafelé nő, amerre szoktatjuk. Ezért hát az anyák neveljék úgy kicsinyeiket, mint ahogy a kertész teszi, aki újonnan kikelt növénykéit gondozza. Nappal és éjszaka törekedjenek arra, hogy gyermekeikben meggyökereztessék a hitet és bizonyosságot, az istenfélelmet, a világok Szellemének szeretetét és minden jó tulajdonságot és képességet. Mikor az anya azt látja, hogy kicsinye helyesen cselekedett, dicsérje meg és örvendeztesse meg gyermek szívét; ha pedig a legcsekélyebb kellemetlen tulajdonság is felbukkan benne, adjon tanácsot neki és mérsékelje őt, hasson az eszére, és ha szükséges, szelíden feddje is meg. A gyermeket azonban sem megütni, sem pedig megszégyeníteni nem szabad, mert ha ütik vagy megszégyenítik, a gyermek jelleme teljesen kifordul magából.”

Szemelvények ‘Abdu’l-Bahá írásaiból

[1] Gyöngyszemek Bahá’u’lláh írásaiból, 122. szemelvény

Kapcsolódó oldalak:
Hol vannak a közelemben bahá’í gyermekosztályok?
Bahá’í gyermek és ifjúsági irodalom
Gyermeknevelés – Rövid idézetek
Az egyetemes oktatás – a bahá’í alapelvek egyike
Vissza