Van-e a bahá’í-oknak szent könyvük?

Egy könnyű nyelvezetű, de mély tartalmú szent szöveg, Bahá’u’lláh: Rejtett szavak című könyv borítója

Egy könnyű nyelvezetű, de mély tartalmú szent szöveg, Bahá’u’lláh: Rejtett szavak című könyv borítója


A bahá’í hit legszentebb könyve a Kitáb-i-Aqdas, a Bahá’u’lláh által írt törvénykönyv. Ezen kívül a hit alapítója még mintegy 100 kötetet írt, melyek igen sokféle témát ölelnek fel: alapelvek és törvények az egyéni életvitelre és a társadalom szervezésére, valamint a lélek Isten felé tartó fejlődéséről. A Báb és ‘Abdu’l-Bahá számos írása szintén szent forrásnak számít. Továbbá a bahá’í-ok elfogadják a Bibliát, a Koránt és a többi kinyilatkoztatott vallás szent könyveit is. bővebben»

Mit hisznek a bahá’í-ok Istenről?

Isten a végső Valóság, a világmindenség Teremtője, Kinek természete megismerhetetlen és felfoghatatlan az emberek számára. Az emberek különféle szavakkal ugyanarra az Egyetlen Szent Lényre utaltak, mint Isten, God, Bog, Allah vagy Jahve. Istenről Hírnökein keresztül tudhatunk meg többet, akik tanítják és vezetik az emberiséget.

Mi a vallás célja?

Az isteni Hírnökökön keresztül a Teremtő fokozatosan fedi fel törvényeit és tanításait az emberiség számára, hogy az egyén lelke közelebb kerülhessen Hozzá, és a társadalom fejlődhessen szellemileg és anyagilag. Az isteni Hírnökök mind megújították a vallást, hogy az emberiség teljesebben megismerhesse valódi célját.

Csak egy valódi vallás létezik?

Minden világvallás lényegében egy folyamatos, isteni kinyilatkoztatás különböző állomása. Ugyanabból a Forrásból származnak, és ugyanaz a céljuk – nevelni az emberi fajt. Megegyezik szellemi lényegük, például az erkölcsi törvények, de különböznek másodlagos tekintetben, úgymint a társadalmi tanításokban, melyek változnak az emberiség fejlődő körülményeiből adódóan. bővebben»

Hogyan nyilvánítja meg Isten Magát az emberiségnek?

A történelem során isteni Hírnökök láncolatán keresztül nyilvánítja meg magát Isten. A Hírnökökön keresztül közvetített kinyilatkoztatások megújítják az ember kapcsolatát Istennel és az emberiség fejlődésének meghatározó mozgató erőivé válnak. A Hírnökök: Ábrahám, Krisna, Zoroaszter, Mózes, Buddha, Krisztus, Mohamed, a Báb – és a jelen korra Bahá’u’lláh. Az őket megelőző Tanítók neve már feledésbe merült. Az ember Isten általi nevelése állandóan folytatódni fog, újabb Hírnökök eljövetelével.

Hogyan imádkoznak a bahá’í-ok?

Az emberek mindig imákon keresztül beszélgettek Istennel és Isten Szavát tanulmányozva kaptak útmutatást. A bahá’í iratok számos imát tartalmaznak, különféle célokra és alkalmakra. Továbbá a bahá’í-ok a szolgálat szellemében végzett munkát az istentisztelet legmagasabb formájának tartják. A mindennapi ima – az aktív szolgálattal, a böjtöléssel, a meditációval, a szellemi és erkölcsi törvényeknek való engedelmességgel együtt – segít fejlődni és közelebb kerülni Istenhez.

Mi az élet célja?

Az emberi élet célja alapvetően szellemi: kifejleszteni szellemi és intellektuális képességeinket, azáltal, hogy felismerjük és imádjuk Istent és így hozzájárulunk egy állandóan fejlődő civilizációhoz.

Hisznek-e a bahá’í-ok a mennyországban és a pokolban?

A bahá’í-ok számára a mennyország és a pokol az Istenhez való közelség, illetve távolság allegóriája. Amikor meghalunk, lelkünk állapota határozza meg a földi élet utáni létet. bővebben»

Kapcsolódó oldalak:
Következő kérdéscsoport: Mindennapi élet
Vissza a kérdésekhez
A bahá’í hit: ismertető