A bicentenáriumi, Bahá’u’lláh születésének 200. évfordulójára készült brosúra olvasása vagy letöltése (6,2 MB, pdf)

A bicentenáriumi, Bahá’u’lláh születésének 200. évfordulójára készült brosúra olvasása vagy letöltése (6,2 MB, pdf)

Mások hasznára milyen tevékenységeket végeznek a bahá’í-ok?

Az egyéni és társadalmi átalakulásra kötelezi el minden bahá’í az életét. A vallás valódi célja az átalakulás – magyarázza Bahá’u’lláh, – és az egyéni illetve a közösségi átalakulás kölcsönhatásban van és egymást erősíti. Az egyén képességeinek építése és kezdeményezéseinek támogatása nagyban elősegíti a társadalom átalakulását. Világszerte számos kiterjedt projekt fut az oktatás, mezőgazdaság és egészségfejlesztés terén. Magyarországon jelenleg egy jelentős projekt, a Mesélő Édesanyák képviseli a bahá’í-ok szolgálatát a társadalom számára. A bahá’í-ok más kezdeményezésekkel együttműködnek, így az ENSZ-ben is, ahol a Bahá’í Nemzetközi Közösség aktív civil szervezet. bővebben a MesÉd projektről»

Mi a bahá’í-ok jövőképe?

A bahá’í-ok jövőképe abból a megértésből ered, hogy az emberek azért teremtettek, hogy “előrevigyenek egy állandóan fejlődő civilizációt”. Ennek a folyamatnak a legfőbb előrevivői az isteni Hírnökök voltak, és lesznek is. Bahá’u’lláh bejelentette, hogy elérkezett az idő, hogy az emberiség felismerje tulajdon egységét, és így képes lesz egy nemzetként együtt élni.

Hogyan viszonyulnak a bahá’í-ok a politikához?

A bahá’í-ok komolyan veszik állampolgársági kötelezettségeiket. Tisztelik a mindenkori intézményes kormányt és betartják országuk törvényeit. A választásokon részt vesznek, de pártpolitikától távol tartják magukat, azaz nem lesznek politikai pártnak tagjai. A bahá’í-ok betölthetnek kormányzati állásokat a közigazgatás területén, de nem fogadhatnak el politikai kinevezéseket. Ez a hozzáállás tükrözi a bahá’í közösségben lévő gyakorlatot, amelyben vannak választások a tanácskozó testületek tagjaira, de ezek jelölés és kampány nélküliek.

Szenvednek-e a bahá’í-ok üldöztetéstől?

Olyan kegyetlen üldöztetésben volt részük Bahá’u’lláh és Hírnöke, a Báb korai hívőinek a papság részéről; hogy erről a magyar újságok is beszámoltak 1852-től. Több ezer embert öltek meg akkor; és még most is megaláztatásban részesülnek a bahá’í-ok Hitük születése helyén és más iszlám országokban. Az Iránban élő 300.000 bahá’í az ország legnagyobb vallási kisebbsége. Az utóbbi években közülük sokan lettek megölve, bebörtönözve, elbocsátva munkahelyükről vagy iskolájukból – egyetlen okból, a Hitük miatt. A fasiszta és a kommunista diktatúrák idején szintén üldözve voltak a bahá’í-ok, Magyarországon is. Hírek az iráni bahá’í-okról»

Mi a mai világ problémáinak forrása?

Az élet összes területét érintő, felgyorsuló felkavarodásban a bahá’í-ok két, egyidejű folyamat működését látják: egy régi világrend haláltusáját, amely többé már nem tudja kielégíteni jelen korunk kívánalmait, és egy új világrend születési fájdalmát, amely a nemzetközi együttműködés felé visz. Az új világrend lüktetését a tudomány és technológia, valamint a művészetek terén végbement felfedezésekből és új információkból nyeri, melyek megközelíthető szomszédsággá változtatták világunkat. Nyilvánvaló, hogy egy megújító erő munkálkodik az egész bolygón, de az emberiség még nem fedezte fel ennek valóságát – mondja Bahá’u’lláh. A felismerés hiánya késlelteti korunk problémáinak megoldását.

Mi a bahá’í vélemény a nők helyzetéről?

A bahá’í írások világosan rámutatnak, hogy szellemi értelemben nincs különbség a nő és a férfi között, és nincs alapja a nemek miatti hátrányos megkülönböztetésnek. Ebből kifolyólag egyenlő jogokat és lehetőségeket érdemel mindkét nem. bővebben»

Hogyan látják a bahá’í-ok a környezetvédelmi válságot?

A bahá’í-ok úgy tekintenek a környezeti krízisre, mint az emberi viselkedésben alapvető változást igénylő, számos probléma közül egyre. Abban hisznek, hogy az emberiség egy egységesült társadalom felé tartó átalakulás felkavarodott állapotában van, azaz kezd nagykorúvá lenni és nem fogja elkövetni azon hibákat, melyeket gyermekkorában elkövetett. Az emberiség képes lesz a természeti környezettel harmóniában élni, ha a szellemi és anyagi képességei kiegyensúlyozott figyelmet kapnak.

Hogyan tekintenek a bahá’í-ok az emberi jogokra?

Minden embernek veleszületett jogát képezik az emberi jogok, és azokat mindenkire alkalmazni kell egy egyetemes norma szerint. A bahá’í-ok számára ezek a jogok összecsengenek Bahá’u’lláh írásaival, aki meghatározó fontosságot tulajdonít az igazságnak, mert a világtársadalom úgy tudja elérni az emberiség egységét, ha egyenlő jogokat ad mindenkinek. Egyéni szinten ezeket a jogokat megerősíti az a bahá’í tanítás, miszerint mindenkinek igazságosnak kell lenni saját magához és embertársaihoz.

Mi a bahá’í magatartás a szegények felé?

Bahá’u’lláh azt tanította, hogy a szegénység és a gazdagság végletei nem vezetnek igazságos világhoz, ezért ezeket fel kell számolni. A bahá’í-ok úgy látják, hogy ha a munka kultúráját az emberiség szolgálatára emelik, akkor más eszközökkel – mint az igazságos kormányzás és a mindenkire kiterjedő oktatás – a szegénység problémája megoldódik.

Mi a bahá’í felfogás a munkáról?

A bahá’í-ok úgy tartják, hogy az emberiség szolgálatának szellemében végzett munka az istentisztelet egyik formája. Minden bahá’í-nak kötelessége munkát végezni, hogy abból éljen, valamint szolgálja a közösséget.

Mi a bahá’í hozzáállás a tudományos és technológiai fejlődéshez?

A bahá’í-ok úgy tekintenek a tudományra és a vallásra, mint a tudás két, kiegészítő rendszerére. A történelem során e két legfontosabb eszközzel lehetett a valóságot kutatni és a civilizációt előrevinni. A bahá’í-ok úgy látják, hogy a tudomány és a vallás harmonikus kölcsönhatása, – hogy mindkettő a saját, megfelelő terén működjön, – elengedhetetlen feltétele egy békés és igazságos társadalom létrejöttének. bővebben»