A világbéke nemcsak lehetséges, hanem elkerülhetetlen. Ez Földünkön a fejlődés következő állomása, egy nagy gondolkodó szavaival: „az emberiség globális szemléletűvé válása”.

Sok ember úgy gondolja, hogy a világbéke csak utópia, a bahá’í-ok a következő gondolatok miatt viszont hisznek a világbékében:

A világbéke akadálya: az akarat bénultsága

A konfliktus és az agresszió olyannyira elterjedt, hogy sok ember reményvesztetten úgy véli, hogy az emberi természet sajátja e viselkedés, s ezért javíthatatlan. E szemlélet egy bénító ellentmondást eredményez:
A mi kezünkben van a világbékét gátló lánc elengedése. Vagy a fejünkben? :) (c) Magyarországi Bahá'í Közösség www.bahai.hu

  • egyrészt mindenki hangoztatja a vágyát a békére és a harmóniára;
  • de aki kritika nélkül elfogadja, hogy az ember javíthatatlanul önző és agresszív, az megbénítja saját akaratát. Akármi jót is tesz vagy lát a világban, nem lesz akarata folytatni, elkönyveli utópiának, hiszen ez ellentmond korábbi feltételezésének.

Ezen generációról generációra átadott, de alaptalan feltételezés miatt a legtöbb ember akarata bénult ahhoz, hogy tegyen a világbékéért.

A fény vagy a sötétség az erősebb?

A fizika csak a fényt tudja mérni, a sötétséget nem lehet mérni. Fotó: Thomas Wydra Licenc: CC-BY-SA-3.0-DEA sötétség a tudomány szerint nem egy létező erő, hanem a fény hiánya. A sötétség nem oltja ki és nem csökkenti a fényt, csak megmutatja azokat a területeket, melyeket a fény még nem ért el vagy nem eléggé világít meg.

Hasonlóan tekint a bahá’í hit az ember rossz tulajdonságaira is: azok a jó tulajdonságok hiánya. Így nem a rossz tulajdonságoktól kell megszabadulni, hanem felcserélni azokat jóra.

Ki a szélesebb látókörű: a felnőtt vagy a gyermek?

Visszanézve gyermekkorunkra, biztos találunk olyan cselekedeteket, amelyeket tapasztaltabb emberként most már nem tennénk. Fiatalabb éveink éretlen tettein nem szomorodunk el, hanem belátjuk, hogy akkori fejlődésünk szükségszerű állomásai voltak.

Bahá’u’lláh szerint az emberiség, mint a tudat fejlődésének csúcsa, különböző stádiumokon halad keresztül, mint a csecsemőkor, gyermekkor, serdülőkor – hasonlóan tagjai egyéni fejlődési ciklusaihoz. Ezen utazás elvezetett minket, mint egyetlen emberi fajt, a régen várt felnőtté válás küszöbéhez. A háborúk, kizsákmányolások és előítéletek, melyek a fejlődés éretlen állomásait jellemzik, arra kell ösztönözzenek, hogy felvállaljuk az egységes felnőtté válás felelősségeit.

Milyen biztató jeleket látnak a világbékére a bahá’í-ok?

Az emberiség egységének egyre terjedő gondolata ad szilárd alapot a világbéke eléréséhez. Ennek térhódítása a következőkben mutatkozik meg:

  • A nagyobb mértékű nyelvtanulás és utazások lehetőséget adnak, hogy különböző kultúrájú emberek ismerkedjenek meg egymással.
  • Az oktatás szélesebb rétegekre terjed ki.
  • A nők alsóbbrendűségének gondolata mindenütt háttérbe szorult.
  • Régen az állam nem tekintette feladatának az elesettek és szegények pártfogását, ma a szociális gondoskodás minden állam kinyilvánított célja, amiért egyre többet is tesznek.
  • A nemzetek közötti háborúkat már senki sem tekinti a népek közötti kapcsolatok természetes megnyilvánulásainak, hanem szándékos tévelygéseknek, melyben a szenvedés csökkentéséért a nemzetközi közösségnek tennie kell.
  • Természeti katasztrófák idején a károsultak több segítséget kapnak a nemzetközi közösségtől, mintha csak magukra lennének utalva.
  • Civil szervezetekben egyre több ember találja meg helyét embertársai szolgálatára.
  • A hollywoodi filmekben mutatott fehér és fekete bőrű szerepek egyenlő aránya nagyban hatott az USA rasszizmusa ellen.

Lehet-e cselekedni jövőkép nélkül?

A jelenlegi uralkodó eszme, az anyagiasság nem kínál jövőképet, megoldást a világ bajaira. Olyan célért érdemes küzdeni, ami megoldást kínál saját és környezetünk boldogságára. Miért ne legyen ez a világbéke?

„Ne gondold, hogy a világ békéje csak egy elérhetetlen ábránd! Semmi sem lehetetlen az isteni Jóakarat számára. Ha teljes szívedből kívánod a barátságot a föld minden fajával, akkor a te gondolatod, mely szellemi és építő, terjedni fog, mások is magukévá teszik, egyre erősödik, míg eléri minden ember lelkét.” világbéke idézet: ‘Abdu’l-Bahá

Kapcsolódó oldalak:
Legelső kérdéscsoport: Tények és adatok
Vissza a kérdésekhez
A világbéke alapja: az emberiség egységének felismerése
Nem utópia – A bahá’í vélemény bővebben:
A világbéke ígérete – Nyilatkozat a bahá’í hit vezető testületétől
Ki formálja a jövőt? – Miért tekintenek a a bahá’í-ok a “fény évszázadaként” a XX. századra?